• Český rozhlas, Římská 13 | foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

  Veřejná schůze Rady ČRo 11. prosince 2023

  Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná v pondělí 11. prosince 2023 od 14.00 hod. v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

  Program:
  - Zahájení, schválení programu
  - Volba místopředsedy Rady ČRo
  - Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2024
  - Rozpočet ČRo na rok 2024
  - Informace generálního ředitele
  - Stanovení hodnotících kritérií odměny GŘ ČRo na 1. pololetí 2024
  - Stížnosti, podněty posluchačů
  - Různé
  - Závěr           

    Jednání veřejné schůze bude přenášeno na webových stránkách Rady ČRo: https://rada.rozhlas.cz/.

Tiskové zprávy