• Galerie ČRo - předsálí | foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

  Veřejná schůze Rady ČRo 12. 7. 2022

  Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná v úterý 12. července 2022 od 14:00 hod. v Galerii Vinohradská, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2. 

  Program:
  - Zahájení, schválení programu
  - Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 2. čtvrtletí 2022
  - Pravidla předvolebního a volebního vysílání - podzim 2022
  - Výroční zpráva o hospodaření ČRo za rok 2021
  - Stanovení hodnotících kritérií pro odměnu GŘ ČRo na 2. pololetí 2022
  - Informace generálního ředitele
  - Nájemní smlouva
  - Stížnosti, podněty posluchačů
  - Různé
  - Závěr

   

   Jednání veřejné schůze bude přenášeno na webových stránkách Rady ČRo: https://rada.rozhlas.cz/.

Tiskové zprávy