• Galerie ČRo - předsálí | foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

  Veřejná schůze Rady ČRo 14. 12. 2022

  Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná ve středu 14. prosince 2022 od 14:00 hod. v  Galerii Vinohradská, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2. 

  Program:

  - Zahájení, schválení programu
  - Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2023
  - Rozpočet ČRo na rok 2023
  - Informace generálního ředitele
  - Informace k dlouhodobému plánu programového a technického rozvoje
  - Stanovení hodnotících kritérií odměny GŘ ČRo na 1. pololetí 2023
  - Nájemní smlouva
  - Stížnosti, podněty posluchačů
  - Různé
  - Závěr

  Jednání veřejné schůze bude přenášeno na webových stránkách Rady ČRo: https://rada.rozhlas.cz/.

Tiskové zprávy