• Nová galerie Českého rozhlasu | foto: Khalil Baalbaki, Martin Tryscuk, Český rozhlas

  Veřejná schůze Rady ČRo 28. ledna 2021

  Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 28. ledna 2021 od 14:00 hod. v Galerii Vinohradská, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2.  

  S ohledem na aktuální pandemickou situaci a s ní související bezpečnostní opatření v Českém rozhlase bude pro veřejnost (včetně zástupců médií) za účelem sledování schůze na TV obrazovce vyčleněn prostor před Galerií Vinohradská v budově ČRo, Vinohradská 12, Praha 2.

  Program:

  - Zahájení, schválení programu

  - Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2020

  - Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2020

  - Informace generálního ředitele

  - Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2020
  - Stížnosti a podněty posluchačů
  - Volba dozorčí komise Rady ČRo, volební období 2021 – 2023  

  - Různé
  - Závěr

Tiskové zprávy