• Český rozhlas, Římská 13 | foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

  Veřejná schůze Rady ČRo 27. 9. 2023

  Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná ve středu 27. září 2023 od 14.00 hod. v zasedací místnosti D 010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2. 

  Program:
  - Zahájení, schválení programu
  - Schválení Jednacího řádu Rady ČRo s přílohou Volebního řádu Rady ČRo
  - Novela Statutu Českého rozhlasu
  - Aktualizace rozpočtu ČRo na rok 2023
  - Personální informace GŘ
  - Informace generálního ředitele
  - Stížnosti, podněty posluchačů
  - Různé
  - Závěr           

  Jednání veřejné schůze bude přenášeno na webových stránkách Rady ČRo: https://rada.rozhlas.cz/.

Tiskové zprávy