• Konferenční sál | foto: Khalil Baalbaki

  Veřejná schůze Rady ČRo 26. února 2020

  Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 26. února 2020 od 14:00 hod. v Galerii Vinohradská, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2.

  Návrh programu:

  - Zahájení, schválení programu
  - Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
  - Výsledky poslechovosti Radioprojekt v období 1. 7. – 17. 12. 2019
  - Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2019
  - Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2019
  - Informace generálního ředitele
  - Shrnutí činnosti ČRo za 2. pololetí 2019
  - Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 2. pololetí 2019
  - Nájemní smlouvy
  - Stížnosti a podněty posluchačů
  - Různé
  - Závěr

Tiskové zprávy