• Nová galerie Českého rozhlasu | foto: Khalil Baalbaki, Martin Tryscuk, Český rozhlas

  Veřejná schůze Rady ČRo 25. listopadu 2020

  Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 25. listopadu 2020 od 14:00 hod. v Galerii Vinohradská, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2. 

  Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků z řad veřejnosti je nutná rezervace na emailu: radacro@rozhlas.cz.

  Program:

  - Zahájení, schválení programu

  - Informace generálního ředitele

  - Nájemní smlouvy

  - Návrh na navýšení odměny dozorčí komise Rady ČRo

  - Stížnosti a podněty posluchačů
  - Různé
  - Závěr

   

Tiskové zprávy