• Český rozhlas, Římská 13 | foto: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

  Veřejná schůze Rady ČRo 17. dubna 2024

  Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná ve středu 17. dubna 2024 od 14.00 hod. v zasedací místnosti D 010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2. 

  Program:

  - Zahájení, schválení programu
  - Volba místopředsedy Rady ČRo
  - Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2024
  - Informace o činnosti nadačního fondu Českého rozhlasu
  - Informace generálního ředitele ČRo
  - Nájemní smlouva
  - Stížnosti a podněty posluchačů    
  - Různé
  - Závěr         

  Jednání veřejné schůze bude přenášeno na webových stránkách Rady ČRo: https://rada.rozhlas.cz/.

Tiskové zprávy