• Nová galerie Českého rozhlasu | foto: Khalil Baalbaki, Martin Tryscuk, Český rozhlas

  Veřejná schůze Rady ČRo 30. září 2020

  Veřejná schůze Rady Českého rozhlasu se koná dne 30. září 2020 od 14:00 hod. v Galerii Vinohradská, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2. 

  Program:

  - Zahájení, schválení programu
  - Informace o programových změnách stanice ČRo Vltava
  - Zaznamenání změn programu ČRo Dvojka – prezentace výsledků výzkumu
  - Informace generálního ředitele
  - Volba volební komise
  - Volba předsedy a místopředsedy Rady ČRo
  - Nájemní smlouva
  - Stížnosti a podněty posluchačů
  - Různé
  - Závěr

Tiskové zprávy