Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 6. 2024)

26. červen 2024

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 6. 2024 ve 14.00 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

 

 

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Marek Pokorný, místopředseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, Oldřich Vágner, Jiří Dohnal, členové Rady ČRo; Miroslav Dittrich, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Miroslav Bobek, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2023
- Využití umělé inteligence ve vysílání ČRo
- ČRo a naplňování environmentální udržitelnosti
- Informace generálního ředitele ČRo
- Stížnosti a podněty posluchačů    
- Různé
- Závěr       
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0  

Usnesení 43/24
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své Dozorčí komise schválila Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2023
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 44/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o využití umělé inteligence ve vysílání ČRo.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení 45/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o naplňování environmentální udržitelnosti v Českém rozhlase.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral uvedl, že ředitelku Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielu Drastichovou nahradil pan Jiří Váňa.
Dále informoval o průběhu jednání tykajících se mediální novely, dnes je programu jednání vlády, pokud bude schválena, bude se projednávat v Poslanecké sněmovně. Generální ředitel ČRo, ČT a vysílací unie EBU byli přijati u prezidenta republiky, který přislíbil veřejnoprávním médiím a mediálním novelám podporu.
Závěrem se generální ředitel věnoval malému ohlédnutí za volbami do Evropského parlamentu ve vysílání Českého rozhlasu.

Usnesení 46/24
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, pana Petra Rádla a Matěje Červenky, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0        

Různé:
M. Pokorný za Radu ČRo požádal vedení rozhlasu o strategii Českého rozhlasu při navýšení, či nenavýšení rozhlasového poplatku.  

Usnesení 47/24
Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo o představení strategického postupu vedení ČRo v případě schválení či neschválení navýšení rozhlasového poplatku do příští veřejné schůze Rady ČRo.
Hlasování: 7 – 0 – 0 

Usnesení  48/24       
Rada Českého rozhlasu svolává sedmou veřejnou schůzi v roce 2024 na středu 24. července 2024 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 7 – 0 – 0          

Ověřovatel: O. Matouš

Zvukový záznam z veřejné schůze Rady ČRo

Příloha k usnesení 46/24 - stížnosti a podněty posluchačů

Využití umělé inteligence ve vysílání ČRo

ČRo a naplňování environmentální udržitelnosti

 

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio