• Rada Českého rozhlasu má podle zákona o Českém rozhlase zajistit kontrolu média veřejností.
  • Rada tedy není správní orgán, není dalším článkem řízení instituce, ale má na starosti kontrolu média, které je financováno z rozhlasových poplatků.
  • Rada Českého rozhlasu má 9 členů a k ekonomické kontrole Českého rozhlasu využívá pětičlennou Dozorčí komisi.

  Box: B-008d

  • Počet elementů v boxu: 10
  • Nadpis boxu: Není.

  Elementy boxu

  • Filtr #1: Vydáno.
  • Filtr #2: Pole "Omezení publikace" je "Publikovat do rubrik".
  • Filtr #3: Typ obsahu je článek nebo seriál.
  • Filtr #4: Source doména obsahu je Vltava.
  • Filtr #5: Pole Hlavní obrázek není prázdné.
  • Filtr #6: V poli "Formát" je hodnota "Dokument".

  • Pole #1: Hlavní obrázek.
  • Pole #2: Jako štítek je pole "Téma".
  • Pole #3: Krátký titulek.
  • Pole #4: Krátký perex.
  • Pole #5: Autor uměleckého díla příslušného audia.
  • Pole #6: Délka audia.

Členové