Kontakt na Radu Českého rozhlasu

Rada Českého rozhlasu
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99  Praha 2

E-mail: radacro@rozhlas.cz

Tiskový mluvčí Rady Českého rozhlasu
Mgr. Ondřej Matouš
Tel.: +420 775 994 339

Tajemnice Rady Českého rozhlasu:
Veronika Vlasáková
Tel.: +420 221 551 267
E-mail: veronika.vlasakova@rozhlas.cz

Rada ČRo v souladu se svými usneseními č. 55/06 a 11/10 nebude reagovat na stížnosti, které nebudou plně identifikovány, považuje je za anonymy. U stížností posluchačů zaslaných elektronickou poštou Rada reaguje pouze na ty, které jsou identifikovány jménem a adresou bydliště posluchače, tak jak to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.