Proč má Český rozhlas jako médium veřejné služby Radu?

Rada Českého rozhlasu má podle zákona o Českém rozhlase zajistit kontrolu média veřejností. Rada tedy není správní orgán, není dalším článkem řízení instituce, ale má na starosti kontrolu média, které je financováno z rozhlasových poplatků.

O vzniku Českého rozhlasu jako veřejnoprávní instituce rozhodla politická reprezentace naší země. Také o výši rozhlasových poplatků a o tom, kdo je ze zákona poplatníkem, rozhodují poslanci. Ti také volí členy Rady Českého rozhlasu. Členové Rady ČRo a Rada jako celek jsou tedy odpovědní za svou práci poslanecké sněmovně. Právě jí Rada Českého rozhlasu odevzdává dvakrát ročně zprávu o činnosti a o hospodaření Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu má 9 členů a k ekonomické kontrole Českého rozhlasu využívá pětičlennou Dozorčí komisi.

Rada Českého rozhlasu jako celek i její členové nesmějí podle zákona o Českém rozhlase přímo zasahovat do programu média veřejné služby. Rada pouze schvaluje dlouhodobé programové plány ČRo. Velké množství podnětů a stížností, kterými se Rada zabývá, se ale týkají právě programu. Posluchači často vidí v Radě Českého rozhlasu řídící orgán veřejnoprávního rozhlasu. Rada všechny stížnosti projednává, rozhodovat ale musí management, respektive generální ředitel ČRo, k němuž jedinému může Rada vztahovat svá doporučení. Také jeho jediného může Rada Českého rozhlasu sankcionovat v případě vážných pochybení, a to i jeho odvoláním. Jen generální ředitel ČRo je ze své činnosti odpovědný Radě, která ho do funkce volí.

Český rozhlas jako médium veřejné služby nakládá s veřejnými prostředky, tedy s prostředky nás všech. Zatímco stát, který rozhoduje o využití našich financí z daní, má zajištěnu kontrolu nakládání s těmito financemi především prostřednictvím NKÚ, Český rozhlas podléhá jen kontrole Rady Českého rozhlasu. Takto byl koncipován zákon o Českém rozhlase v roce 1991.

I přesto, že kompetence Rady Českého rozhlasu ke kontrole veřejných prostředků, se kterými Český rozhlas nakládá, jsou podle zákona o Českém rozhlase poměrně malé, je jisté, že tlak veřejnosti přes Radu na vedení Českého rozhlasu může upozornit zákonodárce na problémy, které médium veřejné služby prožívá. A právě zákonodárci, tedy zvolení poslanci mají možnost o situaci médií veřejné služby rozhodovat.

Podrobnosti o působení a pravomocích Rady Českého rozhlasu určuje na základě zákona Jednací a Volební řád Rady Českého rozhlasu, který je součástí i této internetové stránky.