doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

člen Rady

Členem Rady Českého rozhlasu byl zvolen 23. března 2022

povolání
historik a publicista

vzdělání
1993 – titul Mgr., absolvovaný obor magisterského studia: Historie; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
1999 – titul Ph.D., absolvovaný obor doktorského studia: Hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
2009: titul Doc.; absolvovaný obor habilitačního řízení: České dějiny, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity
2021: titul DSc., absolvovaný obor doktorského řízení: Historie, Historický ústav AV ČR, v.v.i.

profesní životopis
- od roku 1995 zaměstnán v Historickém ústavu AV ČR, v současné době v rámci oddělení moderních transnacionálních a intelektuálních dějin; v badatelské činnosti se zabývám politickými, sociálními a církevními dějinami Československa ve 20. století v evropském kontextu; soustřeďuji se rovněž na problematiku vývoje vzpomínkových kultur po roce 1948, zejména s těžištěm ve zkoumání období tzv. normalizace (1969-89) a vztahy Československa a Vatikánu ve druhé polovině 20. století, zároveň se zabývám popularizací historie pro nejširší veřejnost, od roku 1997 spolupracuji pravidelně s Českým rozhlasem