Jan Krůta

člen Rady

Členem Rady Českého rozhlasu byl zvolen 27. března 2019

povolání 
důchodce, majitel nakladatelství, spisovatel (autor 33 knih), spoluautor muzikálů a autor asi 1400 písňových textů

vzdělání
absolvoval Pedagogickou fakultu UK (český jazyk, tělesná výchova)

profesní životopis
- učitel, časopisecký a nakladatelský redaktor (Mladý svět, Sluníčko, Můžeš), scénárista, ředitel a producent BONTON a.s., spolumajitel nakladatelství ARCADIA, nyní majitel nakladatelství ARCADIA ART AGENCY
- letitá autorská spolupráce s rozhlasem a TV, od roku 1989 člen komisí a dozorčí rady Ochranného svazu autorského, nyní člen redakční rady časopisu Autor in.
- spolupráce s charitativními organizacemi Konto bariéry, Sudička