Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 5. 2024)

28. květen 2024

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 5. 2024 v 11.30 hodin, v činoherním sále regionálního studia ČRo České Budějovice, U tří lvů 1, České Budějovice.

 

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo, Marek Pokorný, místopředseda Rady ČRo, Zdeněk Mahdal, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, Oldřich Vágner, Jiří Dohnal, Miroslav Bobek, členové Rady ČRo

Omluveni: Tomáš Kňourek, člen Rady

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jan Menger, ředitel Sekce GŘ, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt a statistiky online aktivit ČRo za období
  1. 10. 2023 – 31. 3. 2024
- Změna názvu stanice ČRo Region
-  Informace generálního ředitele ČRo
-  Stížnosti a podněty posluchačů    
- Různé
- Závěr          
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 39/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Výsledky poslechovosti Radioprojekt od 1. 10. 2023 do 31. 3. 2024 a Statistiky online aktivit ČRo za toto období.
Hlasování:
8 – 0 – 0 

Usnesení 40/24
Rada Českého rozhlasu na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8, odst. 1) písm. h a Statutu ČRo čl. 7, odst. 5), písm. g schválila změnu názvu regionálního studia Český rozhlas Region, Středočeský kraj na nový název Český rozhlas Střední Čechy s účinností od 1. 7. 2024.
Hlasování: 8 – 0 – 0   

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o ukončení tříměsíčního turné po regionálních studiích ČRo, kde byly řešeny otázky financování, bezpečnosti a inovací. Pokud se podaří díky novele zákona o ČRo navýšit rozhlasový poplatek, počítá rozhlas s výraznými investicemi do regionálních stanic. Dále informoval o finální podobě novely zákona o ČRo, kterou představil na tiskové konferenci ministr kultury a která by měla vejít v platnost od 1. 1. 2025.
Byl dokončen audit hospodaření ČRo za rok 2023, v červnu s ním bude seznámena dozorčí komise a Rada ČRo. Předvolební vysílání rozhlasu probíhá dle plánu, poslední debata bude odvysílána v pátek 7. 6. 2024 těsně před otevřením volebních místností.
MS v hokeji přineslo stanici Radiožurnál Sport rekordní sledovanost, R. Zavoral vyzdvihl výkony sportovních komentátorů.
Šéfredaktor stanice ČRo Plus, Josef Pazderka obdržel cenu K. H. Borovského za rok 2023 a novinářskou cenu získal podcast Na Východ Josefa Pazderky a Ondřeje Soukupa.      

Usnesení 41/24
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0         

Různé:
O. Matouš poděkoval řediteli Zdeňku Duspivovi za návštěvu Rady v regionálním studiu ČRo České Budějovice.
J. Dohnal se dotázal na film Jiřího Mádla Vlny z prostředí Československého rozhlasu v roce 1968 a vyzdvihl prezentaci rozhlasu prezidentem Herecké asociace na pohřbu V. Harapese, dotazy zodpověděl R. Zavoral.

Usnesení 42/24       
Rada Českého rozhlasu svolává šestou veřejnou schůzi v roce 2024 na středu 26. června 2024 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 8 – 0 – 0           

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z veřejné schůze Rady ČRo

Příloha k usnesení 41/24 - stížnosti a podněty posluchačů

Výsledky poslechovosti Radioprojekt za období 1. 10. 2023 do 31. 3. 2024

 Statistiky online aktivit ČRo za období 1. 10. 2023 do 31. 3. 2024

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio