Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (23. 2. 2023)

23. únor 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 23. 2. 2023 v 16.00 hodin, v Českém rozhlase, zasedací místnost D010, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Marek Pokorný, Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, členové Rady ČRo

Omluveni: Oldřich Vágner, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti ČRo za 2. pololetí 2022
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce GŘ ČRo za 2. pololetí 2022
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2022 a Statistiky online aktivit ČRo
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2022
- Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2022
- Informace generálního ředitele ČRo
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

V 16. 30 hod odešel z jednání J. Šebek

Usnesení 10/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ČRo za 2. pololetí 2022.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 11/23
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 2. pololetí roku 2022 ve výši  100%, tj. 576 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:
1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo - 40 %
2) Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo - 10 %
3) Podíl ČRo na trhu (share) 23,5 % - 10 %
4) Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 2022 - 15 %
5) Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu - 25 %
Hlasování: 6 – 0 – 1        
Pro:
V. Jandák, T. Kňourek, O. Matouš, J. Krůta, Z. Mahdal, M. Pokorný
Proti:

Zdržel se:
J. Dohnal

Usnesení 12/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2022 a Statistiky online aktivit ČRo.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Usnesení 13/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za rok 2022.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 14/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2022.
Hlasování:
7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral uvedl – zpravodajstvím Českého rozhlasu rezonovaly prezidentské volby a zejména závěrečné debaty, kterých se zúčastnili oba finalisté a na které rozhlas neobdržel žádné negativní reakce.
Proběhlo jednání s Českou poštou ohledně poplatku za platbu rozhlasového poplatku prostřednictvím SIPO, rozhlas navýšení odmítl, jednání budou pokračovat.
Generální ředitel se zúčastnil dvou schůzek s ministrem kultury ohledně změny novely zákona o ČRo, v polovině března proběhne další jednání ohledně financování. K 100. výročí Českého rozhlasu proběhla tisková konference, kde rozhlas informoval o akcích pořádaných k tomuto výročí.
Rozhlas nechal opravit památník v pražských Kbelích, kde vysílání ČRo začalo a přihlásil se k hrobu Eduarda Svobody, prvního technického ředitele Radiožurnálu, s příslibem starat se o tento hrob.
Závěrem pozval radní na nejbližší akce Českého rozhlasu – ples, který proběhne 10. 3. 2023 v Obecním domě a na Radiodays Europe, které proběhnou 26. – 27. 3. 2023 Praze.

Usnesení 15/23
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informace generálního ředitele ČRo a výši průměrné mzdy zaměstnanců Českého rozhlasu, která v roce 2022 činila 43 432 Kč.
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Usnesení 16/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé:  
M. Pokorný se dotázal, proč v pořadu Jak to vidí  již nevystupuje spisovatel Pavel Kosatík, a požádal o informace ohledně obměny hostů v tomto a podobných pořadech. R. Zavoral situaci vysvětlil a přislíbil písemnou odpověď. 

Usnesení 17/23
Rada Českého rozhlasu svolává třetí veřejnou schůzi v roce 2023 na středu 29. 3. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Ověřovatel: O. Matouš

Příloha k usnesení 16/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.


Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 3. a 4. čtvrtletí 2022

Online statistiky za 3. a 4. čtvrtletí 2022

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2022

Zpráva o činnosti ombudsmana za rok 2022

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio