Stížnosti posluchačů ke kauze generálního ředitele ČRo a Janka Kroupy ohledně Agrofertu (březen 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 3. 2018

Stížnost posluchače Vladimíra Čeřovského
viz příloha

Stížnost posluchače Libora Vodičky
viz příloha

Stížnost posluchačky Ivany Tothové
viz příloha

Stížnost posluchače Pavla Langa
viz příloha

Stížnost posluchače Jana Marka
viz příloha

Stížnost posluchačky Ivy Švandové
viz příloha

Stížnost posluchače Jana Netopila
viz příloha

Stížnost posluchače Jaroslava Hollera
viz příloha

Stížnost posluchačky Hany Hrubé
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážení posluchači,

děkujeme Vám za podnět k tématu, které v minulých měsících rezonovalo mediálním éterem. Rada Českého rozhlasu se problematice reportáží o hospodaření na pozemcích s nejasným vlastníkem věnovala a rádi bychom Vás seznámili s vývojem celé kauzy.

Na veřejné schůzi Rady ČRo 29. 11. 2017 se místopředseda Rady Tomáš Kňourek a radní Vítězslav Jandák dotázali generálního ředitele ČRo Reného Zavorala, zda sdělení v příspěvcích redaktora J. Kroupy na dané téma byla objektivní, vyvážená a zda se nejednalo o účelové načasování. K možné „problematice“ se GŘ ČRo vyjádřil a přislíbil věc prověřit.

Následně Rada ČRo obdržela 15. 12. 2017 stížnost od společnosti Agrofert na „manipulativní informace o koncernu Agrofert ve vysílání ČRo Radiožurnál“. Rada si tak, jak je to u všech stížností pravidlem, nejprve vyžádala stanovisko GŘ ČRo. Na veřejné schůzi Rady 20. 12. 2017 generální ředitel ČRo sdělil, že se tématem intenzivně zabývá, zadá vypracování tří odborných analýz a před první veřejnou schůzí Rady ČRo v roce 2018 předloží jak vyjádření ke stížnosti Agrofertu, tak závěry šetření. Rada oznámila, že po prostudování těchto materiálů zaujme ke kauze 31. 1. 2018 své stanovisko.

Vyjádření GŘ ČRo R. Zavorala a ředitele zpravodajství ČRo J. Pokorného ke stížnosti Agrofertu bylo poté Radě ČRo poskytnuto. Ve většině bodů rozhlas své stanovisko hájí, na dvou místech svého vyjádření včetně závěru však připouští, že způsobem zpracování uvedeného tématu mohlo dojít k nesouladu s povinnostmi ČRo, vyplývajícími z Kodexu a zákonných norem, a konstatuje, že téma bude dále detailně prošetřeno mj. prostřednictvím odborných analýz.

Na veřejné schůzi Rady ČRo 31. 1. 2018 měli radní k dispozici tato vyjádření a materiály:
1) záznamy všech příspěvků k danému tématu (jak v audio formě, tak v podobě článků na webu ČRo);
2) vyjádření RRTV k dané záležitosti;
3) tři nezávislé analýzy zadané Českým rozhlasem;
4) stanovisko GŘ ČRo prezentované na této veřejné schůzi.

Na základě svého šetření Rada ČRo jednomyslně přijala k tomuto tématu následující usnesení:
Rada Českého rozhlasu v návaznosti na prezentaci tématu „Hospodaření společnosti Agrofert na pozemcích neznámých vlastníků“ v příspěvcích vysílaných na stanicích ČRo ve dnech 28. a 29. 11. 2017, dále v návaznosti na stížnosti posluchačů k tomuto tématu, následná zjištění prezentovaná například v nezávislé odborné analýze FSV UK a ve stanovisku RRTV z 23. 1. 2018, vyzývá vedení ČRo, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech zajistilo dodržování zásad objektivity a vyváženosti dle platných zákonných norem a Kodexu ČRo. V tomto případě tomu tak zcela nebylo.
Začátkem února generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral vzal svá slova týkající se účelovosti předmětné reportáže zpět, nicméně trvá na tom, že téma mohlo být zpracováno kvalitněji. Na tom se zmíněným usnesením shodla i Rada Českého rozhlasu.
Generální ředitel Radu Českého rozhlasu rovněž informoval o tom, že do zpracování tématu hospodaření na pozemcích s nejasným vlastníkem nikterak nezasahoval a nehodlá tak činit ani v budoucnosti. Na veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu René Zavoral přítomné ujistil, že se Český rozhlas i nadále bude tématem zabývat. Rada se domnívá, že některá nedávná tvrzení obviňující vedení Českého rozhlasu z cenzury jsou zcela nepodložená.

Další informace najdete na webových stránkách Rady ČRo: http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy18/_zprava/zapis-z-1-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-31-1-2018--1784059

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo

Hana Dohnálková, předsedkyně

Spustit audio
autor: Klára Koblížková