Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 5. 2019)

29. květen 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 5. 2019 ve 14.00 hodin, v hotelu Clarion, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Miroslav Dittrich místopředseda Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Petr Arenberger, Ivan Vodochodský, Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, členové Rady ČRo

Omluveni:  Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace marketingu a obchodu; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za období 1. 10. 2018 – 31. 3. 2019
- Informace generálního ředitele
- Výsledky Peer-to-peer Review
- Novinky ve vysílání regionálních stanic ČRo
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 41/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 24. 4. 2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 42/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. 5. 2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 43/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky výzkumu Radioprojekt v období 1. 10. 2018 – 31. 3. 2019 a Statistiky online aktivit ČRo v období 1. 10. 2018 – 31. 3. 2019.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o předvolebním a volebním vysílání do Evropského parlamentu; připomněl úspěšný start digitální stanice Radiožurnál sport; dne 18. 5. 2019 si Český rozhlas připomněl 96. narozeniny – nejen dnem otevřených dveří, ale i oslavou v Riegrových sadech v Praze s řadou doprovodných akcí a koncertů.

Dále informoval o rozhodnutí vedení Českého rozhlasu o prodeji zámku v Přerově nad Labem, prodej této zbytné nemovitosti Českého rozhlasu je plánován v srpnu tohoto roku formou veřejné aukce, budou zveřejněny detailní podmínky aukce.

Usnesení 44/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky Peer-to-peer Review.
Hlasování:
8 – 0 – 0 

Usnesení 45/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí novinky ve vysílání regionálních stanic ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 46/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů ohledně rozhlasového poplatku, signálu vysílání, komentářů a dokumentu ve vysílání ČRo, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 47/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti posluchačů ohledně výroků V. Jandáka na veřejné schůzi dne 24. 4. 2019, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování:    
Pro:
I. Vodochodský, Z. Mahdal, J. Krůta, H. Dohnálková, M. Dittrich, T. Kňourek, P. Arenberger
Proti:
0
Zdržel se:
V. Jandák

Usnesení 48/19
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2019 na 26. 6. 2019 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Regionální vysílání ČRo –  novinky ve vysílání od 3. 6. 2019

RADIOPROJEKT- výsledky poslechovosti v období 1. 10. 2018 – 31. 3. 2019 

Statistiky online aktivit ČRo v období 1. 10. 2018 – 31. 3. 2019

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio