Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 5. 2021)

26. květen 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 5. 2021 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

 

 

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Josef Nerušil, členové Rady ČRo

Omluveni:  Jan Krůta, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt  1. 10. 2020 – 31. 3. 2021
- Statistiky online aktivit Českého rozhlasu
- Strategie rozvoje digitálního audio obsahu
- Informace generálního ředitele
- Přehled zastoupení osob s politickou afiliací ve vybraných pořadech ČRo
- Stížnosti  podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 34/21
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí výsledky poslechovosti vyplývající z průzkumu Radioprojekt za 4. čtvrtletí roku 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu. Rada ČRo oceňuje rekordní výsledky Českého rozhlasu, setrvalý nárůst poslechovosti jeho stanic a také to, že Český rozhlas aktuálně získal historicky nejvyšší podíl na trhu 27,3 procenta. Rada ČRo tak děkuje všem zaměstnancům Českého rozhlasu za jejich profesionální a svědomitou práci i v komplikované době ovlivněné pandemií koronaviru.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 35/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Strategii rozvoje digitálního audio obsahu Českého rozhlasu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o spolupráci s Českým olympijským výborem, Český rozhlas bude i nadále jeho generálním mediálním partnerem. V pátek 21. 5. 2021 bylo slavnostně zahájeno vysílání nové digitální stanice Radiožurnál Sport. S ohledem na polevující pandemická opatření bude od začátku června navýšen počet prezenčních zaměstnanců v rozhlase, obnoveny zkoušky DRDS a DPS, přítomnost hostů ve studiích. Novým šéfdirigentem a uměleckým ředitelem SOČR se od sezony 2022/23 stane Petr Popelka. Pozici hlavního hostujícího dirigenta orchestr nabídl dalšímu ze svých vítaných spolupracovníků – Robertu Jindrovi. Koncertní sezónu SOČR ukončí 14. 6. 2021 koncertem v Rudolfinu zřejmě ještě se sníženou kapacitou v publiku.

Usnesení 36/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí materiál Přehled zastoupení osob s politickou afiliací ve vybraných pořadech ČRo v období 1. 1. 2021 – 31. 3. 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 37/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Různé: J. Nerušil se vrátil k prezentacím ohledně průzkumu poslechovosti Radioprojekt a online statistikám, a ocenil webové stránky a online projekty ČRo. Zároveň upozornil na drobná pochybení vyskytující se ve zpravodajství.

Usnesení 38/21
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2021 na středu 16. 6. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Výsledky poslechovosti Radioprojekt  za 4. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021

Statistiky online aktivit Českého rozhlasu

Příloha k usnesení 37/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio