Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 4. 2016)

27. duben 2016

Zápis z 4. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 4. 2016 v 15.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Ivan Tesař, úřadující předseda Rady ČRo; Milan Badal, místopředseda Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Tomáš Kňourek, Ivan Vodochodský, Hana Dohnálková, Michal Stehlík, Jiří Vejvoda, Petr Šafařík, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- volba volební komise
- odvolání předsednictva Rady ČRo
- volba předsedy Rady ČRo
- volba místopředsedů Rady ČRo
- volba tiskového mluvčího Rady ČRo
- schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- aktualizace rozpočtu ČRo na rok 2016
- rámcový plán činnosti ČRo na rok 2016
- informace generálního ředitele ČRo o personálních změnách
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen, byl přidán bod odvolání předsednictva Rady ČRo a volba předsednictva rady.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení 38/16

Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Michal Stehlík, Ervín Kukuczka, Ivan Vodochodský.
Zvolila si ze svého středu svého předsedu Michala Stehlíka.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Návrh změny Statutu Rady ČRo čl. IV, č. 4 – pro odvolání předsednictva Rady ČRo veřejným hlasováním.
Návrh usnesení 39/16 

Předseda či některý z místopředsedů Rady ČRo může být odvolán během funkčního období na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů Rady hlasováním.
Pro:
M. Badal, I. Tesař
Proti:
E. Kukuczka, J. Vejvoda, I. Vodochodský
Zdržel se:
P. Šafařík, H. Dohnálková, T. Kňourek, M. Stehlík
Usnesení nebylo přijato.

Usnesení 39/16
Rada ČRo na základě čl. IV, č. 4 Statutu Rady ČRo a na základě tajné volby odvolala úřadujícího předsedu rady, místopředsedu a tiskového mluvčího I. Tesaře v tajné volbě 5 hlasy a místopředsedu Rady ČRo Milana Badala v tajné volbě 6 hlasy.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Volba předsedy Rady ČRo
Usnesení 40/16

Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila předsedkyní Rady Českého rozhlasu v prvním kole volby paní Hanu Dohnálkovou 8 hlasy.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Volba místopředsedů Rady ČRo
Usnesení 41/16

Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Tomáše Kňourka
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 7 hlasy
Jiřího Vejvodu
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 6 hlasy.
Hlasování: 9 – 0 - 0         

Volba tiskového mluvčí Rady ČRo
Usnesení 42/16

Rada Českého rozhlasu zvolila dle čl. IV. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu) aklamací tiskovým mluvčím Rady ČRo pana Jiřího Vejvodu 7 hlasy.
Pro:
E. Kukuczka, H. Dohnálková, I. Tesař, P. Šafařík, T. Kňourek, M. Stehlík, I. Vodochodský
Proti: 
M. Badal
Zdržel se:
J. Vejvoda

Usnesení 43/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 30. 3. 2016.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 44/16
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. 4. 2016.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 45/16
Rada Českého rozhlasu schválila na základě doporučení své dozorčí komise aktualizaci rozpočtu ČRo na rok 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 46/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Rámcovém plánu činnosti ČRo v roce 2016.       
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 47/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase:
od 1. 6. 2016 se stává šéfredaktorem zpravodajského webu ČRo Radek Kedroň.
Hlasování:

Pro:
E. Kukuczka, M. Stehlík, I. Vodochodský, J. Vejvoda, M. Badal, P. Šafařík, H. Dohnálková 
Proti:
I. Tesař
Zdržel se:
T. Kňourek

Usnesení 48/16
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o personálních změnách v Českém rozhlase:
k 30. 6. 2016 končí ve funkci šéfredaktora stanice Vltava pan Lukáš Hurník.
Hlasování:
Pro:
E. Kukuczka, H. Dohnálková, P. Šafařík, I. Tesař, T. Kňourek, J. Vejvoda, I. Vodochodský, M. Stehlík
Proti:
0
Zdržel se:
M. Badal

Usnesení 49/16
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 50, 51 a 52/16 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 50/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Hradec Králové) a CAFE59, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2016.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 51/16
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Protimluv, z. s. na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2016.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 52/16
Rada Českého rozhlasu schválila navýšení stávající odměny pro pana Mgr. Roberta Cholenského, Ph.D., člena dozorčí komise Rady ČRo, za měsíc duben 2016.
Hlasování: 9 – 0 – 0

V 16.45 odešel z jednání I. Vodochodský

Usnesení 53/16
Rada Českého rozhlasu pokládá za přínosný podnět Ondřeje Černého z 23. března 2016; text tohoto kritického podnětu bude součástí přílohy veřejně dostupného zápisu schůze RČRo z 27. 4. 2016.  Podle Rady ČRo je plně oprávněné očekávat od investigativní žurnalistiky Českého rozhlasu, že se bude zabývat závažnými politickými a ekonomickými tématy intenzivněji, než tak činila dosud.
Hlasování:
Pro:
J. Vejvoda, T. Kňourek,  I. Tesař, M. Badal,  H. Dohnálková, E. Kukuczka, P. Šafařík
Proti:
0
Zdržel se:
M. Stehlík

Usnesení 54/16
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 55/16
Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2016 na 25. 5. 2016 v 14.00 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Rámcový plán činnosti Českého rozhlasu v roce 2016

Mapy značek stanic ČRo

Příloha k usnesení č. 53/16 - podnět posluchače Ondřeje Černého z 23. 3. 2016
http://www.rozhlas.cz/rada/stiznosti/_zprava/podnet-posluchace-o-cerneho-tykajici-se-investigativni-zurnalistiky-cro-duben-2016--1608021

Příloha k usnesení 54/16 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 4. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio