Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 11. 2019)

27. listopad 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 11. 2019 ve 14.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Miroslav Dittrich místopředseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Ivan Vodochodský, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Petr Arenberger, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu, Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 3. čtvrtletí 2019
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 2. – 3. čtvrtletí 2019
- Informace generálního ředitele
- Projekt Můj rozhlas (neveřejný bod jednání)
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 91/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 31. 10. 2019.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 92/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. 11. 2019.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 93/19
Rada českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 3. čtvrtletí 2019.
Hlasování: 8 - 0 - 0

Usnesení 94/19
Rada českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti Radioprojekt za období 1. 4. 2019 – 30. 9. 2019 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu. 
Hlasování: 8 - 0 - 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral v souvislosti s prezentacemi poslechovosti ČRo uvedl, že výsledky byly zaslány také volebnímu výboru PS PČR. Dále informoval o závěrech kolektivního vyjednávání s odborovou organizací rozhlasu a uzavřením krátkodobé kolektivní smlouvy na rok 2020.  Na jejím základě budou navýšeny od 1. 1. 2020 mzdy o 3%, nejméně však o 1500,- Kč, příspěvek na penzijní připojištění se zvyšuje na 1400,- Kč za měsíc a bude vyplacena mimořádná vánoční odměna ve výši 30% mzdy, minimálně 12 000,- Kč; zaměstnanci byli minulý týden seznámeni i s návrhem rozpočtu ČRo na rok 2020. 

V 16.00 hod odešel z jednání I. Vodochodský.

Usnesení 95/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace ohledně audioportálu s názvem Můj rozhlas.cz.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 96/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Matějem Šustou na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 97/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Činčila money, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 98/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo a Vltavskou Plavební, s.r.o. na pronájem kavárny na dobu určitou od data účinnosti smlouvy po dobu pěti let s využitím opce a s účinností od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 99/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0

Různé:
T. Kňourek upozornil na článek na webu iRozhlas.cz ohledně incidentu redaktorky P. Procházkové, která napadla redaktora webu Sputnik V. Frantu, a požádal vedení rozhlasu o vyjádření do konce příštího týdne. M. Dittrich připomněl akce, které rozhlas na závěr října a začátkem listopadu zorganizoval  - významnou mezinárodní konferenci k 30. výročí sametové revoluce, dokument o M. R. Štefánikovi, živou rekonstrukci března 1939, která dostala ocenění v soutěži Křišťálová lupa, ocenění pro projekt Ježíškova vnoučata, vysílání Rádio Retro, které se věnovalo 60. výročí Semaforu. H. Dohnálková upřesnila datum prezentace Rádio Junior, která bude přesunuta na lednovou veřejnou schůzi, požádala o písemný materiál do 10. 1. 2019.

Usnesení 100/19
Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2019 na 18. 12. 2019 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 - 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Radioprojekt – základní výsledky výzkumu 1. 4. 2019 – 30. 9. 2019

Statistiky online aktivit Českého rozhlasu

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio