Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (23. 11. 2022)

23. listopad 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 23. 11. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ondřej Matouš, Marek Pokorný, Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 2. a 3. čtvrtletí 2022 a Statistiky online aktivit ČRo
- Prezentace Vědecké redakce Českého rozhlasu
- Informace generálního ředitele
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0
     
Usnesení 73/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti Radioprojekt za 2. a 3. čtvrtletí 2022 a Statistiky online aktivit ČRo za 2. a 3. čtvrtletí 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 74/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Vědecké redakci Českého rozhlasu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:  
R. Zavoral informoval – dne 3. listopadu 2022 se uskutečnil v pražské Lucerně koncert k 80. narozeninám Marty Kubišové s názvem Koncert pro Martu, který sklidil velký úspěch, s řadou pěveckých hvězd, který byl živě vysílán na stanici ČRo Dvojka.
Vedení rozhlasu představilo zaměstnancům rozhlasu strategii Českého rozhlasu pro příštích pět let, vizi a cíle směřování rozhlasu do roku 2027, materiál s názvem Strategie 27 obdrželi i členové Rady ČRo. S touto strategií chce GŘ seznámit i odbornou veřejnost a politiky na semináři, který se uskuteční 8. 12. 2022 v Senátu.
V pondělí 14. listopadu odstartoval již šestý ročník charitativního projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, který si klade za cíl zprostředkovat plnění vánočních přání seniorům.  
Výročí 17. listopadu si rozhlas připomněl nejen živým vysíláním z Národní třídy, ale i dalšími pořady.
Zápasy z probíhajícího Mistrovství světa ve fotbale v Kataru vysílá živě ČRo Radiožurnál Sport, který získal licenci na přímé přenosy, rozhlas nabídne nejen hodnocení odborníků, ale i náhled na mistrovství z jiných společenských úhlů.

Usnesení 75/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé:
M. Pokorný se dotázal generálního ředitele na jednání s odborovou organizací ČRo, R. Zavoral informoval o ukončení kolektivních vyjednávání s odborovou organizací rozhlasu na konci října, kdy byla podepsána krátkodobá i dlouhodobá kolektivní smlouva, nyní ještě probíhá diskuse o valorizaci mezd členů SOČRu.

Usnesení 76/22
Rada Českého rozhlasu svolává dvanáctou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na středu 14. 12. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení  75/22  - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Radioprojekt - výsledky poslechovosti za 2. a 3. čtvrtletí 2022

Statistiky online aktivit ČRo za 2. a 3. čtvrtletí 2022

Prezentace Vědecké redakce ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio