Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2011

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Tuto zprávu předkládá Rada Českého rozhlasu na základě § 8 odst. 2 zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase.

Text výroční zprávy i přílohy jsou k dispozici ve dvou formátech (původní a PDF).

Výroční zpráva

   

   

   

Přílohy ve formátu MS Excel

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Přílohy ve formátu PDF

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu