Stížnost kardinála Dominika Duky (červen 2014)

25. červen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 6. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vaše Eminence, vážený pane kardinále,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 10. února 2014.
Rada si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je PhDr. Petr Dudek, vedoucí redakce publicistiky Centra zpravodajství ČRo. K případu se písemně vyjádřil rovněž generální ředitel ČRo Mgr. art. Peter Duhan. Rada Českého rozhlasu vzala na svém jednání oba dopisy na vědomí; přikládám je v příloze tohoto dopisu.

Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je pravděpodobné, že takto necháme posoudit i to, nakolik kritériím závazným pro Český rozhlas odpovídají jeho názorové pořady.

S úctou
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas jménem generálního ředitele
viz. přiložený dokument

Odpověď za Český rozhlas jménem vedoucího redakce publicistiky
viz. přiložený dokument

Spustit audio