Stížnost Českého veslařského svazu na porušení Kodexu Českého rozhlasu (únor 2023)

23. únor 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 23. 2. 2023.

Stížnost
viz příloha

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Hlídku,

Rada Českého rozhlasu se detailně seznámila s Vaší stížností týkající článku zpravodajského serveru www.irozhlas.cz s titulkem „Stát prověří, zda veslařský svaz kupoval za dotace předražené lodě. Dodavatelem byl i sekretář svazu“. V této souvislosti jsme požádali i o stanovisko vedení Českého rozhlasu, které k naší odpovědi připojujeme.

Chápeme, že investigativní žurnalistická práce běžně přináší negativní reakce těch, kterých se přímo dotýká. Podle našeho názoru redakce serveru www.irozhlas.cz v tomto případě postupovala v souladu se základními principy novinářské etiky. Především oslovila všechny relevantní strany problematiky, uvedla argumenty Českého veslařského svazu a také aktualizovala zveřejněný text o jeho stanovisko. Domníváme se, že tento postup byl korektní a nešlo o úmysl Český veslařský svaz poškodit.

I z těchto důvodů došla Rada Českého rozhlasu k názoru, že Český rozhlas v této věci neporušil zákonné normy týkající se jeho práce. Se stanoviskem vedení Českého rozhlasu se ztotožňujeme a považujeme ho za vyčerpávající.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio