Otevřené vyjádření asistentů DRDS k oznámení o nové podobě fungování souboru (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text stížnosti

Vážený pane řediteli,

v příloze Vám zasílám vyjádření asistentů současného vedení Dismanova rozhlasového dětského souboru k Vašemu dopisu zaslanému rodičům současných členů a příznivcům souboru e-mailem dne 13. 10. 2014. Očekáváme, že se k přiloženému dopisu v co nejkratším termínu vyjádříte.

S pozdravem

Adam Snellgrove
za podepsané asistenty DRDS

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Snellgrove,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 17. 10. 2014.

Rada Českého rozhlasu se děním kolem Dismanova rozhlasového dětského souboru zabývala na své říjnové veřejné schůzi dne 29. 10. 2014 a jednomyslně přijala toto usnesení:
Rada Českého rozhlasu považuje za zásadní, aby vedení Českého rozhlasu v souvislosti s realizovanými a připravovanými změnami týkajícími se Dismanova rozhlasového dětského souboru respektovalo následující principy:
1) při všech změnách respektovat název, tradice i charakter tohoto souboru,
2) všechny personální změny týkající se uměleckého vedení souboru vést formou otevřených výběrových řízení,
3) z hlediska vedení souboru zajistit kontinuitu pro dokončení sezóny 2014/2015 a vůči dosavadnímu vedení souboru se zachovat s respektem k vykonané dlouholeté práci.

Jak asi již víte, od té doby vedení Českého rozhlasu své plány s Dismanovým rozhlasovým dětským souborem (dále též DRDS) přehodnotilo. Přehledně to shrnuje vyjádření, které si k podnětům přišlým k DRDS vyžádala Rada ČRo. Text Mgr. Reného Zavorala, programového náměstka Českého rozhlasu, RČRo vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014. To vyjádření připojujeme v příloze.

Vážený pane Snellgrove, děkujeme Vám za to, že jste se aktivně věnoval dění v Českém rozhlase. Jsme toho názoru, že jste tak přispěl k nalezení rozumného řešení ohledně budoucí pozice DRDS v Českém rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio