Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (31. 7. 2013)

31. červenec 2013

Zápis ze 7. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 31. 7. 2013 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, místnost číslo 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo; Michal Stehlík, Bohuš Zoubek, místopředsedové Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, členové Rady ČRo
Omluven:
Ervín Kukuczka

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj; Jaroslav Růžička, předseda DK

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 2Q 2013
- úprava jednacího řádu DK Rady ČRo
- schválení koncepce vzniku sítě regionálních stanic ČRo
- informace o rekonstrukci Vinohradské 12
- informace o výběru rozhlasových poplatků za první pololetí 2013
- informace o prodeji nemovitostí
- neveřejný bod jednání
- nájemní a prodejní smlouvy
- novela Statutu Rady ČRo
- kontrola usnesení Rady ČRo
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schálen
Hlasování: 7 - 0 - 0

Usnesení 84/13

Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. 6. 2013
Hlasování: 7 - 0 - 0   

Usnesení 85/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. 7. 2013 
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 86/13
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 24. 7. 2013
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 87/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady za 2. čtvrtletí 2013
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 88/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí úpravu jednacího řádu Dozorčí komise Rady
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 89/13
Rada Českého rozhlasu schválila koncepci vzniku sítě regionálních stanic ČRo
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 90/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o rekonstrukci Vinohradská 12
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 91/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků za první pololetí roku 2013
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 92/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o prodeji nemovitostí ČRo
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 93/13
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou tj. usnesení 94/13 a  95/13   ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 94/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRO Brno a Brněnským orchestrem lidových nástrojů o. s., na dobu určitou do 31. 12. 2014
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 95/13
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  zcizení nemovitosti ČRo - č. p. 1084/14 v ulici Dykova, Praha 10 vč. souvisejících pozemků a příslušenství panem Ondřejem Králem dle podmínek uvedených v kupní smlouvě.
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 96/13
Rada Českého rozhlasu schválila novelu Statutu Rady ČRo s účinností k 31. 7. 2013
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení 97/13
Rada Českého rozhlasu, na základě kontroly svých usnesení k 31.7.2013, rozhodla vyřadit z dlouhodobého sledování:
usnesení 19/10 kritéria pro přiznání pohyblivé mzdy GŘ ČRo
usnesení 76/10 a 150/10 prodej zbytných nemovitostí ČRo
usnesení 136/10 poslechovost a nutnost systémových programových změn
usnesení 137/10 vyhodnocení internetových projektů „Dětský web“ a“Euro-jazz“
usnesení 185/10 první aktualizace rozpočtu na rok 2011 a úsporná opatření
usnesení  29/11 sloučení ČRo Rádio Česko a ČRo 6
usnesení  47/11 zpětvzetí výpovědi z nájemní smlouvy
usnesení  88/11 přezkoumat objem provedených úkonů se smluvní advokátní kanceláří Holec, Zuska & Partneři
usnesení 139/11 dramaturgií ČRo 1 – Rž a se sestavováním playlistů pro vysílání Radiožurnálu
usnesení 161/11úsporná opatření a ostatní procesy směřující k restrukturalizaci ČRo
usnesení 73/12 posunutí původního červnového termínu pro předložení konceptu stanice mluveného slova
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Usnesení  98/13
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Různé:
Rada ČRo požádala generálního ředitele ČRo Petera Duhana o poděkování organizátorům sbírky na pomoc postiženým povodněmi a dále členům SOČR za skvělou reprezentaci Českého rozhlasu na turné v Japonsku.

Usnesení  99/13
Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2013 na 28. 8. 2013 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 7 - 0 - 0 

Ověřil:  T. Ratiborský, předseda Rady ČRo

 

Příloha k usnesení 98/13 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam ze 7. veřejné schůze

Regiony – prezentace J. Mengera, náměstka GŘ pro regionální vysílání

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio