Zápis z 9. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 9. 2022)

26. září 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 9. 2022 ve 12.00 hodin, v RS Českého rozhlasu Plzeň, náměstí Míru 10, Plzeň.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, místopředseda Rady ČRo; Ondřej Matouš, Marek Pokorný, Jiří Šuchman, členové Rady ČRo

Omluveni: T. Kňourek, místopředseda Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky ČRo

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Zpráva o činnosti ombudsmana za 1. pololetí 2022
- Personální informace (nový šéfredaktor ČRo Plus)
- Informace generálního ředitele
- Nájemní smlouva
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 5 – 0 – 0          

Usnesení 63/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana za 1. pololetí 2022.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 64/22
Rada Českého rozhlasu projednala informaci generálního ředitele ČRo o jmenování pana Josefa Pazderky šéfredaktorem stanice ČRo Plus s účinností od 1. října 2022.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral poděkoval Zpravodajství za pokrytí komunálních a senátních voleb a precizní zpravodajství z pohřbu královny Alžběty II. v Londýně.
Informoval o Radio Days Europe, které proběhne v březnu v Praze a jejichž klíčová témata budou - válečné zpravodajství, fake news a nové trendy.
Dne 3. října 2021 je plánovaná tisková konference, která představí novinky ve zpravodajství ČRo.
V minulých dnech generální ředitel přivítal v rozhlase nového GŘ RTVS, pana L. Machaje, na festivalu Prix Bohemia Radio v říjnu bude podepsané společné memorandum o spolupráci.

Usnesení 65/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a Autoškolou Help, z. s. na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2022.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Usnesení 66/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 5 – 0 – 0

Různé:
M. Pokorný se dotázal GŘ ČRo na angažmá pana Jaroslava Reznika, bývalého generálního ředitele RTVS v Českém rozhlase, R. Zavoral na dotaz odpověděl a činnost pana Reznika v ČRo vysvětlil.
Z. Mahdal se dotázal na dramatickou výrobu v ČRo Plzeň, zda se neplánuje ve výši, jak tomu bývalo v minulosti, dotaz zodpověděl generální ředitel.
Závěrem R. Zavoral poděkoval řediteli RS Plzeň, panu Zdeňku Levému za jeho dlouholeté vedení této regionální stanice, jeho profesní přístup a lidské vlastnosti, k poděkování se připojil i předseda Rady.

Usnesení 67/22
Rada Českého rozhlasu svolává desátou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na středu 26. 10. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 5 – 0 – 0         

Ověřovatel:  M. Dittrich

 Příloha k usnesení 66/22 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.


Zpráva o činnosti ombudsmana za 1. pololetí 2022

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio