Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
ze dne 27. srpna 2008, konané v zasedací místnosti ČRo v Římské ul. 15, Praha 2
Přítomni: Jiří Florian, Ladislav Jíša, členové předsednictva Rady ČRo,
Pavel Hazuka, Maria Ptáčková, Antonín Zelenka, Bohuš Zoubek, členové Rady ČRo
Omluveni: Dana Jaklová, Tomáš Ratiborský
Sekretariát: Jaroslava Jandová, tajemnice RČRo
Hosté: Josef Havel - výkonný ředitel ČRo
Richard Medek - programový ředitel ČRo
Václav Hradecký - vedoucí odd. VaA
Helena Havlíková - odborný poradce KGŘ
Martin Zadražil - ředitel techniky
Jiří Janotka - místopředseda Dozorčí komisePROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Schválení zápisů z jednání předsednictva, které tvoří přílohu této
schůze na webových stránkách R ČRo
 1. Výroční zpráva o hospodaření ČRo za r. 2007 - J. Janotka
 2. Přehled hodnocení stanic ČRo - p. Zelenka
 3. Informace o zajištění vysílání k senátním a krajským volbám ve dnech 17.-18.10.2008 - R. Medek
 4. Výsledky průzkumu Radio projektu za první pololetí 2008 - V.Hradecký
 5. Informace k došlým stížnostem, jejich vyřízení - L. Jíša
 6. Neveřejný bod jednání
  • projednání Smlouvy o sestavování souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby mezi
Českým rozhlasem x Českou televizí
 • projednání Smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi
ČRo x Martin Hájek
 1. Různé
  • poděkování Rady ČRo organizátorům významných akcí ČRo
  • informace a dotaz L. Jíši:
- ohledně rekonstrukce historické budovy ČRo na Vinohradské tř.
- ohledně zabezpečení vysílání ČRo Radio Wave od 1.9.2008 a
programových změn na ČRo 1 Rž ke stejnému datu

Program byl jednomyslně schválen
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 97/08
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 23.7.2008.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 98/08
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 6.8.2008.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 99/08
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13.8.2008.
Hlasování: 5-0-1
Pro: Florian, Jíša, Ptáčková, Zelenka, Zoubek
Zdržel se: Hazuka

Usnesení 100/08
Rada ČRo schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za r. 2007.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 101/08
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o přehledu hodnocení stanic ČRo za červenec 2008, kterou přednesl A. Zelenka.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 102/08
Rada ČRo bere na vědomí informaci o zajištění vysílání k senátním a krajským volbám ve dnech 17.-18.10.2008 na stanicích a ve studiích ČRo, kterou přednesl programový ředitel ČRo Richard Medek.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 103/08
Rada ČRo bere na vědomí zprávu vedoucího oddělení výzkumu a analýz ČRo Václava Hradeckého k výsledkům průzkumu Radioprojektu za první pololetí roku 2008.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 104/08
Rada ČRo bere na vědomí informaci L. Jíši a odsouhlasila texty odpovědí na stížnosti a připomínky těchto posluchačů:

Ing. Petra Lukavce - odpověď na jeho reakci na vysílání z 20.7.2008
Ing. Pavla Indry - odpověď na stížnost ze dne 24.7.2008
Mgr. Vladimíra Bluchy - odpověď na jeho dopis z 25.7.2008
pí Jaroslavy Kopecké - odpověď na její stížnost z 28.7.2008
p. Stanislava Holoubka - odpověď na stížnost z 20.8.2008
p. Jacka Grinholce - odpověď na mail z 12.8.2008
p. Květoslava Jelínka - odpověď z 12.8.2008

p. Dušana Vanča, ředitel Rádia FM 4 - vyjádření ke stanovisku ředitele Radia FM4
slovenského rozhlasu na podnět p. Marka Švába
p. Marka Švába - odpověď na mail ze 14.8.2008
p. Pavla Růžičky - odpověď na dopis ze 16.8.2008
p. Daniela Neumanna - odpověď na mail ze 16.8.2008
p. Debory Wünschové - odpověď na její stížnost ze 17.8.2008

a s návrhem svého místopředsedy Ladislava Jíši na postup při reakcích na stížnosti, na které není Rada ČRo povinna reagovat (není uvedeno plné jméno a příjmení a adresa posluchače) s tím, že u připomínek a dotazů ohledně vysílání ČRo Radio Wave od 1.9.2008 bude odkazováno na celkové vysvětlení u jedné z odpovědí na webových stránkách Rady ČRo.
Hlasování: 4-0-2
Pro: Florian, Jíša, Hazuka, Zelenka
Zdržel se: Ptáčková, Zoubek

Usnesení 105/08
Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný - tj. usnesení 106/08 a usnesení 107/08 ve smyslu § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 6-0-0

Usnesení 106/08
Rada Českého rozhlasu schvaluje návrh smlouvy mezi Českým rozhlasem a Českou televizí O sestavování souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby.
Hlasování: 6-0-0


Usnesení 107/08
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení Dozorčí komise Rady ČRo schvaluje uzavření nájemní smlouvy na provoz bistra v přízemí budovy ČRo, Římská 15, Praha 2 mezi ČRo a p. Martinem Hájkem.
Hlasování: 6-0-0


Usnesení 108/08
Rada ČRo bere na vědomí informaci L. Jíši a texty odpovědí na stížnosti a připomínky těchto posluchačů:

Ing. Petra Lukavce - odpověď na jeho reakci na vysílání z 20.7.2008
Ing. Pavla Indry - odpověď na stížnost ze dne 24.7.2008
Mgr. Vladimíra Bluchy - odpověď na jeho dopis z 25.7.2008
pí Jaroslavy Kopecké - odpověď na její stížnost z 28.7.2008
p. Stanislava Holoubka - odpověď na stížnost z 20.8.2008
p. Jacka Grinholce - odpověď na mail z 12.8.2008
p. Květoslava Jelínka - odpověď z 12.8.2008
p. Dušana Vanča, ředitel Rádia FM 4 - vyjádření ke stanovisku ředitele Radia FM4
slovenského rozhlasu na podnět p. Marka Švába
p. Marka Švába - odpověď na mail ze 14.8.2008
p. Pavla Růžičky - odpověď na dopis ze 16.8.2008
p. Daniela Neumanna - odpověď na mail ze 16.8.2008
p. Debory Wünschové - odpověď na její stížnost ze 17.8.2008

a návrh svého místopředsedy Ladislava Jíši na postup při reakcích na stížnosti, na které není Rada ČRo povinna reagovat (není uvedeno plné jméno a příjmení a adresa posluchače) s tím, že u připomínek a dotazů ohledně vysílání ČRo Radio Wave od 1.9.2008 bude odkazováno na celkové vysvětlení u jedné z odpovědí na webových stránkách Rady ČRo.
Hlasování: 6-0-0


Různé:

Rada ČRo žádá generálního ředitele ČRo, aby jejím jménem poděkoval organizátorům následujících akcí:

1/
 • Pietní akt ke 40. výročí srpna 1968 - 21. srpna 2008 - Praha - pietní akt spojený s položením smutečních věnců, kterým si Český rozhlas (letos mimořádně před budovou Římská 13) - připomněl oběti srpnových událostí roku 1968. Vedle generálního ředitele ČRo na pietním aktu s projevem vystoupili předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny PČR Miroslav Vlček, místopředseda vlády ČR Alexandr Vondra a pražský primátor Pavel Bém.

 • Vzpomínkové setkání rozhlasáků-osmašedesátníků + vernisáž výstavy "Rozhlas okupantům navzdory" - 21. srpna 2008 - Praha - u příležitosti 40. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy uspořádal ČRo pro své bývalé zaměstnance, kteří tehdy podporovali demokratizační proces a podíleli se na osudném vysílání v noci z 20. na 21. srpna a ve dnech následujících, vzpomínkové setkání v atriu Studiového domu. Součástí večera byla i vernisáž výstavy fotografií Pavla Macháčka "Rozhlas okupantům navzdory". Výstava je umístěna ve foyer recepce Římská 13 a v průchodu do budovy Římská 15.

 • Velká vzpomínková akce na srpen 1968 - 21. srpna 2008 - Plzeň - vzpomínková akce před budovou plzeňského rozhlasu připomněla atmosféru tehdejších dní. Vedle prohlídky tanku, polní kuchyně, dochovaných plakátů s hesly a výzvami k odchodu ruských vojsk si mohli účastníci akce poslechnout též vystoupení písničkářského dua Půta - Staněk a folklorního souboru Jiskra. Ve vstupní hale rozhlasové budovy se pak navíc od 18. do 29. srpna koná výstava dokumentů a dobových fotografií z archivu ČTK a soukromých archivů rozhlasových posluchačů.
2/
 • Den dětí s Českým rozhlasem v pražské ZOO - 23. srpna 2008 - Praha - druhý ročník prezentační akce ČRo pro děti a návštěvníky pražské ZOO. V rámci mediálního partnerství připravil ČRo pro děti bohatý program v prostoru dětské zoo a malého amfiteátru. Děti se mohly těšit z řady soutěží a her, včetně vystoupení Michala Nesvadby a Jaroslava Uhlíře. Součástí akce byl i křest malé vodní želvy, která nyní nese rozhlasové jméno "Vlnka".Usnesení 109/08
Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2008 na 24. září 2008. Pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze.
Hlasování: 6-0-0
Příloha č. 1/ Výroční zpráva o hospodaření ČRo za r. 2007 viz níže
Příloha č. 2/ Vysvětlující dopis k ukončení vysílání ČRo Radio Wave na vysílači Praha-
Cukrák k 1.9.2008. viz níže

Ověření zápisu: Ladislav Jíša

Zvukový záznam 1/2

Zvukový záznam 2/2

Příloha č. 1/ Výroční zpráva o hospodaření ČRo za r. 2007

příloha k VS 1 - Přehled o peněžních tocích

příloha k VS 2 - Přehled pohledávek

příloha k VS 3 - Evidovaní poplatníci

příloha k VS 4 - Regiony

příloha k VS 5 - Stanice

příloha k VS 6 - Mzdová a honorářová analýza

příloha k VS 7 - Tabulky 1 - 13

příloha k VS 7 - Tabulky 14 - 18

Příloha č. 2/ Vysvětlující dopis k ukončení vysílání ČRo Radio Wave na vysílači Praha - Cukrák k 1.9.2008.

Zasedání předsednictva 23.7.2008

Zasedání předsednictva 6.8.2008

Zasedání předsednictva 13.8.2008