Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 8. 2022)

24. srpen 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 8. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Ondřej Matouš, Marek Pokorný, Jiří Šuchman, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo; Jakub Chytil, místopředseda DK Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Jmenování ředitelů regionálních studií
- Nájemní smlouvy
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt a statistiky online aktivit ČRo za 1. pololetí
- Volba volební komise
- Volba předsedy a místopředsedy Rady ČRo
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2022
- Zpráva o činnosti ČRo za 1. pololetí 2022
- Informace generálního ředitele
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce GŘ ČRo za 1. pololetí 2022
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 9– 0 – 0             

Usnesení 51/22
Rada Českého rozhlasu dle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 484/1991Sb. o Českém rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo Reného Zavorala jmenuje:
Ing. Zdeňka Duspivu ředitelem rozhlasových studií ČRo České Budějovice a ČRo Vysočina na dobu čtyř let s účinností od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026;
Ing., Mgr. Milana Knotka ředitelem rozhlasových studií ČRo Sever a ČRo Liberec na dobu čtyř let s účinností od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026;
MUDr., Mgr. Josefa Podstatu ředitelem rozhlasových studií ČRo Olomouc a ČRo Ostrava na dobu čtyř let s účinností od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026;
Bc. Hanu Ondryášovou ředitelkou rozhlasových studií ČRo Brno a ČRo Zlín na dobu čtyř let s účinností od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2026;
Mgr. Davida Jakše ředitelem rozhlasových studií ČRo Plzeň a ČRo Karlovy Vary na dobu čtyř let s účinností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026.
Rada Českého rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo Reného Zavorala pověřuje Ing. Pavla Kozlera řízením regionálních studií ČRo Plzeň a ČRo Karlovy Vary na dobu tří měsíců s účinností od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 52/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo a Pavlem Kopeckým  na dobu určitou od 1. 9. 2022 – 30. 6. 2023.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 53/22
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo a společností Carmina Bohemica z.s.  na dobu určitou od 1. 9. 2022 – do  30. 6. 2023.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 54/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti Radioprojekt za 1. pololetí 2022 a Statistiky online aktivit ČRo za 1. pololetí 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení 55/22
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Tomáš Kňourek, Ondřej Matouš a Jaroslav Šebek. Zvolila si ze svého středu předsedu Tomáše Kňourka.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Volba předsedy Rady ČRo
Usnesení 56/22
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Miroslava Dittricha
, předsedou Rady Českého rozhlasu, 7 hlasy s účinností od 1. 10. 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení  57/22
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Zdeňka Mahdala
, místopředsedou Rady Českého rozhlasu, 7 hlasy s účinností od 1. 10. 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 58/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 59/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ČRo za 1. pololetí 2022.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval – příští týden se uskuteční schůzka vedení ČRo se zástupci odborové organizace, na programu bude 1. kolo jednání o kolektivní smlouvě, za 14 dní navštíví Český rozhlas nový generální ředitel RTVS, pan Ľuboš Machaj. Na konci září tohoto roku se sejde Programová rada ČRo a bude jednat o prioritách na příští rok, k 30. 9. 2022 odchází z ČRo šéfredaktor stanice ČRo Plus, pan Petr Šabata, nyní vedení hledá jeho nástupce. K 30. výročí rozdělení republiky se 26. 8. 2022 skuteční celodenní společné vysílání se slovenským rozhlasem na stanici Dvojka.
Závěrem generální ředitel pozval radní na oslavu 50. let stanice Vltava, která proběhne 4. 9. 2022 na Střeleckém ostrově v Praze.

Usnesení 60/22
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2022 ve výši  100%, tj. 576 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 23,5% - 10 %
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2022 s ohledem na 1. pololetí - 15 %

Hlasování:
Pro:
J. Šuchman, V. Jandák, Z. Mahdal, M. Dittrich, T. Kňourek, J. Krůta, O. Matouš
Proti: -
Zdržel se:
M. Pokorný, J. Šebek

Hlasování o odpovědi Rady ČRo na stížnosti E. Dračka, R. Sarközi a ohledně generického maskulina:
Pro:
M. Pokorný, O. Matouš, J. Krůta, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Šuchman, J. Šebek
Proti: -
Zdržel se: -

Hlasování o odpovědi Rady ČRo na stížnosti ke zrušení Týdeníku ROZHLAS:      
Pro:
O. Matouš, T. Kňourek, M. Dittrich, Z. Mahdal, V. Jandák, J. Šuchman, J. Šebek, J. Krůta
Proti: -
Zdržel se:
M. Pokorný

Usnesení 61/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení  62/22
Rada Českého rozhlasu svolává devátou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na pondělí 26. 9. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení 61/22 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.


Radioprojekt - výsledky poslechovosti za 1. pololetí 2022

Statistiky online aktivit ČRo za 1. pololetí 2022

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za 1. pololetí 2022

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio