Zápis z 8. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (23. 8. 2023)

23. srpen 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 23. 8. 2023 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, zasedací místnost D010, Římská 13, Praha 2.

 

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo; Jiří Vyskočil, místopředseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo, Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele, Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:     
- Zahájení, schválení programu
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt a statistiky online aktivit ČRo za 1. pololetí 2023
- Informace generálního ředitele
- Zpráva o činnosti ČRo za 1. pololetí 2023
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce GŘ ČRo za 1. pololetí 2023
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 44/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Výsledky poslechovosti Radioprojekt a statistiky online aktivit Českého rozhlasu za 1. pololetí 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval – k 31. 7. 2023 požádali o ukončení pracovního poměru vedoucí programu Jiří Kokmotos, vedoucí programu RS ČRo Brno a Petr Handl, vedoucí programu z RS ČRo Plzeň, 15. září tohoto roku bude uzávěrka interního výběrového řízení na tato místa.
V pondělí se uskutečnil pietní akt k 55. výročí 21. 8. 1968, kterého se zúčastnili přední představitelé politického života včetně prezidenta republiky.
Jako symbolická tečka za oslavami k 100. výročí Českého rozhlasu bude koncert SOČR v rámci festivalu Dvořákova Praha 25. 9. 2023 s dirigentem Petrem Popelkovu.

Usnesení 45/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ČRo za 1. pololetí 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 46/23
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 1. pololetí roku 2023 ve výši  100%, tj. 576 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50%
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 24 % - 10 %
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2023 s ohledem na 1. pololetí - 15 %

Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 47/23
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo a společností Carmina Bohemica, z.s.  na dobu určitou od 1. 9. 2023 – do 30. 6. 2024.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 48/23
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo a Pavlem Kopeckým na dobu určitou od 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 49/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 50/23
Rada Českého rozhlasu svolává devátou veřejnou schůzi v roce 2023 na středu 27. 9. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z 8. veřejné schůze

Příloha k usnesení 49/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti

Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 1. pololetí 2023

Statistiky online aktivit ČRo za 1. pololetí 2023

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio