Zápis z 6. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (22. 6. 2022)

22. červen 2022

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 22. 6. 2022 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal, místopředsedové Rady ČRo; Ondřej Matouš, Marek Pokorný, Jiří Šuchman, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo

Omluveni: Vítězslav Jandák, Jan Krůta, členové Rady ČRo

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Dlouhodobý plán činnosti ČRo 2022-2027
- Personální informace
- Programové priority stanice ČRo Radio Wave
- Informace generálního ředitele
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0             

Usnesení 39/22
Rada Českého rozhlasu schválila Dlouhodobý plán činnosti ČRo 2022 – 2027.

Radní M. Pokorný dotaz:

 • Jak bude ČRo dosahovat synergií?
 • Výroba pod program – osvědčí se tento krok?
 • Podpořil plánované, právě řečené kroky generálním ředitelem do roku 2022.
 • Nesouhlasí s postupem směřování stanice Vltava do příštích let.

Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 40/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci generálního ředitele René Zavorala o jmenování paní Barbory Šichanové šéfredaktorkou stanice ČRo Radio Wave s účinností od 1. 7. 2022.
Hlasování: 7 – 0 – 0        

Usnesení 41/22
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o programových prioritách stanice ČRo Radio Wave.

Radní J. Šebek dotaz:

 • Počítá se s otázkami a pořady duchovního, církevního rozměru?

Radní M. Pokorný dotaz:

 • Kam odchází odrostlí posluchači?
 • Jak si modelujete přicházející posluchače?

Předseda M. Dittrich dotaz:

 • Jak je to s domácí hudební scénou na vlnách Radio Wave?

Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
Zavoral informoval o celkové optimalizaci pracovních míst v Českém rozhlase, s další optimalizací se v tuto chvíli nepočítá.

Radní J. Šuchman dotaz:

 • Jak závažné byly kyber útoky a jak se jim bude ČRo bránit?

Radní J. Šebek:

 • Oceňuje kompetenci tvůrců pořadů o akci Anthropoid a informování o knižním veletrhu.

Usnesení 42/22
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé:
Radní M. Pokorný dotaz:

 • Vyjadřuje lítost nad koncem vydávání týdeníku Rozhlas. Ví, že tato záležitost byla řešena na minulé veřejné schůzi Rady ČRo, ale nebyl přítomen. GŘ opět vysvětluje důvody ukončení vydávání.

Usnesení 43/22
Rada Českého rozhlasu svolává sedmou řádnou veřejnou schůzi v roce 2022 na úterý 12. 7. 2022 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení 42/22 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.


Dlouhodobý plán rozvoje ČRo v letech 2022 - 2027

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio