Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (31. 5. 2017)

31. květen 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 31. 5. 2017 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Tomáš Kňourek, místopředseda Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Miroslav Dittrich, Ivan Vodochodský, Ivan Tesař, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo.

Omluveni:  Jiří Vejvoda, místopředseda Rady ČRo; Michal Stehlík, člen Rady ČRo  

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Josef Baxa, vedoucí Analytického a výzkumného oddělení; Jiří Malina, pověřený ředitel Nových médií; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ.

Program:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o činnosti DK Rady ČRo za 1. čtvrtletí 2017
- výsledky poslechovosti Radioprojekt za období 1.10. 2016 - 31.3. 2017
- personální změna ve vedení ČRo
- informace generálního ředitele
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouva
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 - 0         

Usnesení 48/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. 4. 2017.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 49/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 17. 5. 2017.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 50/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 1. čtvrtletí 2017.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 51/17

Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT za období 1. 10. 2016 - 31. 3. 2017.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 52/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci generálního ředitele René Zavorala o ukončení pracovního poměru ředitele Ekonomiky a správy ing. Romana Kohouta ke dni 30. 5. 2017 a zároveň bere na vědomí informaci o jmenování ing. Martina Vojslavského do funkce ředitele úseku Ekonomika s účinností od 1. 6. 2017.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o historickém kroku – od 1. 6. bude spuštěno digitálního vysílání DAB Plus Českého rozhlasu na území Prahy a Středočeského kraje, od tohoto data se mění i název regionální stanice na Český rozhlas Vysočina. Český rozhlas se umístil na 2. místě v kategorii krátké formy na mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prix Marulič na chorvatském ostrovu Hvar a další příspěvky postoupily do finále soutěže. Dále informoval o týdnu vody, kterému se bude věnovat vysílání ČRo 19. – 26. 6. a pozval na křest alba Tata Bojs a SOCŘu, který proběhne dnes ve studiu S1 od 17 hod.

Usnesení 53/17
Rada Českého rozhlasu  prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 54/17 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 7 – 0 - 0

Usnesení 54/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Kateřinou Vidomskou na dobu neurčitou s účinností od 1. 6. 2017.
Hlasování:
7 – 0 - 0

Usnesení 55/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 7 – 0 - 0

Různé: P. Šafařík se dotázal, jaká byla přijata opatření k usnesení z minulé veřejné schůze ohledně plagiátorství v pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“, T. Kňourek se dotázal na článek na webu iRozhlas – týkající se tzv. dezinformačních webů. H. Dohnálková poděkovala E. Kukuczkovi, M. Stehlíkovi a I. Tesařovi, kterým 8. 6. 2017 končí mandát v Radě ČRo za spolupráci.

Z jednání v 14.50 odešel I. Tesař a v 15.00 I. Vodochodský.

Usnesení 56/17
Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2017 na 28. 6. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování:    
Pro:
M. Dittrich, E. Kukuczka, H. Dohnálková, T. Kňourek, P. Šafařík. 
Usnesení bylo přijato.

Ověřovatel:  H. Dohnálková

RADIOPROJEKT výsledky poslechovosti 1. 10. 2016 – 31. 3. 2017 a Návštěvnost a poslechovost ČRo na nových médiích 1. 10. 2016 – 31. 3. 2017

Zvukový záznam z 5. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio