Zápis z 5. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (23. 5. 2023)

23. květen 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 23. 5. 2023 ve 15.00 hodin, v Českém rozhlase, zasedací místnost D010, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo; Miroslav Dittrich, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: Marek Pokorný, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele

Program:

  • Zahájení, schválení programu
  • Výsledky poslechovosti Radioprojekt a statistiky online aktivit ČRo 1. 10. 2022 – 31. 3. 2023
  • Informace generálního ředitele
  • Nájemní smlouva
  • Stížnosti a podněty posluchačů
  • Různé
  • Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Usnesení 30/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Výsledky poslechovosti Radioprojekt a statistiky online aktivit Českého rozhlasu v období 1. 10. 2022 – 31. 3. 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o oslavách 100. výročí rozhlasu – na veletrhu Svět knihy byl představen dosud nevydaný koncert Karla Kryla z roku 1990 a kniha s názvem Rozhlasto vydaná k 100. výročí ČRo, 17. 5. 2023 se uskutečnila vernisáž výstavy v Národním technickém muzeu s názvem Sto let je jen začátek, Český rozhlas 1923 – 2023.
Koncertu 18. 5. v Riegrových sadech se zúčastnilo 25 tisíc návštěvníků, Den otevřených dveří 20. 5. proběhl nejen v Praze, ale i v krajských studiích.
Dne 19. 5. se uskutečnilo neformální setkání bývalých i současných generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize. Akce k 100. výročí budou ještě pokračovat – 25. 5. 2023 vernisáží fotografické výstavy v areálu ČVUT, koncertem 20. 6. 2023 ve Státní opeře, kde vystoupí SOČR a Norský rozhlasový orchestr pod taktovkou Petra Popelky.
Dále R. Zavoral informoval o výběrovém řízení na ředitele RS ČRo Brno, ze třech finalistů nebyl vybrán žádný uchazeč, generální ředitel bude ve výběru pokračovat v rámci Českého rozhlasu a o výsledku bude Rada informována na příští veřejné schůzi. 

Usnesení 31/23
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Brno) a Štukheil Šobich architekti, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 8. 6. 2023
Hlasování: 8 – 0 – 0

Hlasování o odpovědi Rady ČRo na stížnost posluchače ohledně článku na webu iRozhlas.cz z 22. 3. 2023.
Hlasování:
Pro:
O. Vágner, Z. Mahdal, O. Matouš, J. Dohnal
Proti: J. Krůta, T. Kňourek
Zdržel se: J. Šebek, V. Jandák

Hlasování o odpovědi Rady ČRo na stížnost posluchače ohledně článku na webu iRozhlas.cz z 22. 3. 2023, která konstatuje porušení kodexu ČRo:
Hlasování:
Pro: 
T. Kňourek, J. Krůta, V. Jandák
Proti: J. Dohnal, J. Šebek, O. Matouš, Z. Mahdal, O. Vágner
Zdržel se:  -
K této stížnosti si Rada ČRo vyžádá doplňující materiály od vedení ČRo a bude projednána na příští veřejné schůzi.  

Usnesení 32/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpověď na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé: O. Matouš poděkoval za spolupráci V. Jandákovi, kterému končí mandát v Radě ČRo. J. Dohnal vyzdvihl rozhovor v pořadu Interview Plus s Matějem Skalickým o podcastech a rozhovor s V. Smilem o energetice. T. Kňourek se dotázal, proč se ve vysílání rozhlasu již dlouho neobjevuje exprezident V. Klaus, R. Zavoral přislíbil situaci prověřit. Z. Mahdal se dotázal na oslavy 100. výročí v regionálních studiích ČRo, což R. Zavoral zodpověděl.

Usnesení 33/23
Rada Českého rozhlasu svolává šestou veřejnou schůzi v roce 2023 na středu 28. 6. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  O. Matouš


Zvukový záznam z 5. veřejné schůze


Příloha k
usnesení 32/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti


Výsledky poslechovosti Radioprojekt za období 1. 10. 2022 – 31. 3. 2023


Online statistiky ČRo za období 1. 10. 2022 – 31. 3. 2023

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio