Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 3. 2017)

29. březen 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 3. 2017 ve 14.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Michal Stehlík, Miroslav Dittrich, Ivan Tesař, členové Rady ČRo; Filip Hejl, předseda dozorčí komise Rady ČRo.

Omluveni: Ivan Vodochodský, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů; Roman Kohout, ředitel Ekonomiky a správy; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ.

Návrh programu:
- zahájení, schválení programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- zpráva o výběru rozhlasových poplatků
- Výroční zpráva Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016
- návrhy usnesení týkající se vysílání Českého rozhlasu
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti a podněty posluchačů
- různé
- závěr

Hlasování o návrhu programu:
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 25/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 22. 2. 2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 26/17
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 15. 3. 2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 27/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o výběru rozhlasových poplatků za rok 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 28/17
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu Rady ČRo o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 29/17      
Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu o informaci, jak Český rozhlas ve svém vysílání reflektoval datum 15. 3. 1939, a to konkrétně, ve zpravodajství dne 15. 3. a v publicistice v týdnu od 13. - 19. 3. 2017. Termín zpracování 10. 5. 2017.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 30/17      
Rada Českého rozhlasu s odkazem na zjištění nezávislých odborných analýz, jejichž vznik iniciovala, vyzývá vedení Českého rozhlasu, aby ČRo při výběru respondentů ve zpravodajství a publicistice lépe zajišťoval vyváženost a pluralitu, jak je to stanoveno Kodexem Českého rozhlasu a zákonem o Českém rozhlasu.
Hlasování:    
Pro:
I. Tesař, J. Vejvoda, H. Dohnálková, T. Kňourek, P. Šafařík, E. Kukuczka, M. Dittrich
Proti: -
0
Zdržel se:
M. Stehlík

Usnesení 31/17
Rada Českého rozhlasu doporučuje vedení ČRo, aby tematické priority zpravodajství ČRo v roce 2017 lépe korespondovaly s aktuálním závažným domácím i světovým děním. Jedná se například o adekvátní a průběžnou pozornost věnovanou důležitým ekonomickým, sociálním a politicko-ekonomickým tématům majícím i mezinárodní, unijní (EU) nebo globální rozměr.
Hlasování:
Pro:
P. Šafařík, M. Dittrich
Proti:
H. Dohnálková, I. Tesař, E. Kukuczka
Zdržel se:
M. Stehlík, J. Vejvoda, T. Kňourek
Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení 31/17
Rada Českého rozhlasu s odkazem na své usnesení 94/16 a na analytický materiál předložený vedením ČRo 23. 2. 2017 k mediálnímu obrazu návrhů zdanění finančních náhrad církevních restitucí a k souvisejícím tématům konstatuje, že analytický materiál ČRo  neobsahuje odpovídající závěry.  Rada ČRo vyzývá vedení ČRo, aby do 20. 4. 2017 předložilo Radě ČRo doplněnou analýzu a také své stanovisko.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 32/17
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 33/17 a 34/17 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 8 – 0 – 0

Usnesení 33/17
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a eBydlet s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 16. 4. 2017.
Hlasování:
8 – 0 – 0

Usnesení 34/17

Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Plzeň) a American Bureau of Shipping Poland, org.sl. na dobu neurčitou s účinností od 1. 4. 2017.
Hlasování:
8 – 0 – 0

Usnesení 35/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování:
Pro:
M. Dittrich, E. Kukuczka, T. Kňourek, H. Dohnálková, M. Stehlík, J. Vejvoda, I. Tesař
Proti: -
0
Zdržel se:
P. Šafařík                         

Různé: J. Vejvoda velmi ocenil festival Prix Bohemia Radio, který proběhl minulý týden v Olomouci, P. Šafařík upozornil na jazykovou problematiku skloňování příjmení a výslovnost cizích jmen, dotázal se na výběr redaktorů do ekonomické redakce ČRo a upozornil na výroky GŘ ČRo do médií.

Usnesení 36/17
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2017 na 26. 4. 2017 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zvukový záznam z 3. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Výběr rozhlasových poplatků v roce 2016

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio