Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (26. 3. 2014)

26. březen 2014

Zápis z 3. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 26. 3. 2014 ve 14.00 hodin v Českém rozhlase, studio S2, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni:  Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo; Milan Badal, Tomáš Kňourek, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Ervín Kukuczka, členové Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo; René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání; Michal Koliandr, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz; Jan Menger, náměstek GŘ pro regionální vysílání; Jiří Svoboda, náměstek GŘ pro strategický rozvoj; Pancíř Tomáš, ředitel programového Centra zpravodajství; Karolína Hloušková vedoucí kanceláře KGŘ.

Program:
- zahájení, schválení  programu
- schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- volba úřadujícího předsedy Rady ČRo
- Výroční zpráva ČRo za rok 2013
- informace o předvolebním vysílání ČRo pro volby do Evropského parlamentu 2014
- neveřejný bod jednání
- nájemní smlouvy
- stížnosti, podněty posluchačů
- různé
- závěr

Program byl schválen
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 27/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 26. 2. 2014
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 28/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 5. 3. 2014
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 29/14
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 19. 3. 2014
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 30/14
Rada Českého rozhlasu konstatovala, že místopředseda Rady ČRo p. Michal Stehlík  je na základě Statutu Rady ČRo článku IV, bod 2 a Volebního řádu Rady ČRo článku III, bodu 11 úřadujícím předsedou Rady ČRo, a to do doby řádné volby předsednictva Rady ČRo, která se uskuteční dne 30. 4. 2014 na VS Rady ČRo.
Hlasování:
6 - 0 - 0

Usnesení 31/14
Rada Českého rozhlasu schválila Výroční zprávu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013 (Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu).
Hlasování:
6 - 0 - 0

Usnesení 32/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o předvolebním vysílání ČRo pro volby do Evropského parlamentu 2014.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 33/14
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 34, 35 a 36/14 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.  
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 34/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31. 5. 2013 mezi ČRo Plzeň a SOMAX PLUS spol. s.r.o. s účinností ode dne podpisu smluvními stranami, po schválení Radou ČRo.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 35/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo Plzeň a Agenturou 4PRO s.r.o. účinností od 1. 4. 2014.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 36/14
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu prostory na dobu neurčitou mezi ČRo Zlín a Českou tiskovou kanceláří s účinností od 1. 4. 2014.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Usnesení 37/14
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 6 - 0 - 0

Různé:
Dr. P. Šafařík se dotázal vedení ČRo na přístup ve vysílání k prezidentským volbám na Slovensku a upozornil na dopad vysílání ČRo směrem k slovenským občanům. Vedení ČRo se této záležitosti hodlá věnovat již na příští poradě vedení a připomínku dr. Šafaříka kvitovalo.

Usnesení 38/14
Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2014 na 30. 4. 2014 a pověřuje úřadujícího předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 - 0 - 0

Ověřovatel:  Michal Stehlík

 

Příloha k usnesení 37/14 - stížnosti a podněty posluchačů

Zvukový záznam z 3. veřejné schůze

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Projekt předvolebního vysílání ČRo pro volby do Evropského parlamentu 2014

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio