Zápis z 2. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (27. 2. 2019)

28. únor 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 27. 2. 2019 ve 14.00 hodin, v regionálním studiu ČRo Region, Hybešova 10, Praha 8 – Karlín.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich, místopředsedové Rady ČRo; Ivan Vodochodský, Vítězslav Jandák, Zdeněk Mahdal, Petr Arenberger, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:  -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: Jan Menger, ředitel regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu ČRo; Josef Havel, ředitel kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Informace generálního ředitele
- Výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT v období 1. 7. 2018 – 17. 12. 2018
- Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2018
- Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2018
- Situační zpráva o vývoji digitalizace vysílání ČRo
- Informace o činnosti ČRo za 2. pololetí 2018
- Vyhodnocení ukazatelů výkonu práce generálního ředitele ČRo za 2. pololetí 2018
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0

Usnesení 13/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 30. 1. 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 14/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. 2. 2019.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele:
M. Menger v zastoupení generálního ředitele informoval – od 1. 2. 2019 se ujala funkce šéfredaktorky stanice Vltava Jaroslava Haladová, byly spuštěny další změny v programu stanice Dvojka a nové webové stránky Českého rozhlasu. V pražských tunelech je již dostupný signál i stanice ČRo Plus a byla uvedena nová aplikace pro zpravodajský web rozhlasu. U příležitosti 100. narozenin cestovatele Miroslava Zikmunda připravil rozhlas v rámci projektu Radio Retro desítky hodin historických zvukových záznamů nejen z archivu Českého rozhlasu a začátkem února proběhl 53. ročník soutěže Concertino Praga. 

Usnesení 15/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky poslechovosti RADIOPROJEKT v období 1. 7. 2018 – 17. 12. 2018 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

V době hlasování nebyl přítomen M. Dittrich.

Usnesení 16/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o výběru rozhlasových poplatků za rok 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 17/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 18/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Situační zprávu o vývoji digitalizace vysílání ČRo.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 19/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Informace o činnosti ČRo za 2. pololetí 2018.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 20/19
Rada Českého rozhlasu uděluje generálnímu řediteli ČRo René Zavoralovi na základě Zákona o Českém rozhlasu § 8 písm. j a Statutu Rady ČRo čl. I, odst. 2, odměnu za 2. pololetí roku 2018 ve výši  90 %, tj. 432 000,- Kč dle předem stanovených ukazatelů:

1) Dodržování Zákona o ČRo, Kodexu a Statutu ČRo     40 %        
2)Plnění usnesení Rady ČRo a dodržování dohodnutých termínů Rady ČRo 10 %
3)Podíl ČRo na trhu (share) 22,2%        0 %
4)Plnění rámcového plánu činnosti ČRo na rok 201815 %
5)Vyrovnané hospodaření, dodržování plánovaného rozpočtu25 %

Hlasování: 7 – 0 – 0

V 16.10 hod odešel z jednání Vítězslav Jandák.

Usnesení 21/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Různé:
H. Dohnálková se dotázala vedení rozhlasu ohledně ukončení spolupráce s hudebním redaktorem Jiřím Černým, dotazy zodpověděl ředitel Programu ČRo Ondřej Nováček. J. Vejvoda požádal, aby byla Rada informována o plánovaném setkání programového ředitele s J. Černým. H. Dohnálková informovala o setkání ve volebním výboru PSP, kde zodpovídala na dotazy poslanců ohledně činnosti pana Jakuba Orta z ČRo ve hnutí Klinika, J. Menger uvedl, že pan Ort není zaměstnancem rozhlasu, je jejím externím spolupracovníkem, jeho činnost v ČRo je v souladu s kodexem a zákonem o ČRo. H. Dohnálková se dotázala na stížnost JUDR. K. Samkové, které zodpověděl J. Menger.

Usnesení 22/19
Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2019 na 27. 3. 2019 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 – 0

Ověřovatel: H. Dohnálková

Zpráva o výběru rozhlasových poplatků za rok 2018

Situační zpráva o vývoji digitalizace vysílání ČRo

Radioprojekt – základní výsledky výzkumu období 1. 7. 2018 – 17. 12. 2018

Statistiky online aktivit Českého rozhlasu

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio