Zápis z 12. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (18. 12. 2019)

18. prosinec 2019

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 18. 12. 2019 ve 13.00 hodin,  v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Miroslav Dittrich místopředsedové Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Ivan Vodochodský, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Petr Arenberger, Vítězslav Jandák, členové Rady ČRo; Jiří Šuchman, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Josef Havel, ředitel Kanceláře GŘ

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Schválení zápisů z předsednictva Rady ČRo
- Rámcový plán činnosti ČRo na rok 2020
- Rozpočet ČRo na rok 2020
- Informace generálního ředitele
- Stanovení hodnotících kritérií odměny GŘ ČRo na 1. pololetí 2020
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů

- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 9 – 0 – 0

Usnesení 101/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 27. 11. 2019.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 102/19
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. 12. 2019.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 103/19
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Rámcovém plánu činnosti ČRo na rok 2020.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 104/19
Rada Českého rozhlasu schválila na doporučení své dozorčí komise Rozpočet Českého rozhlasu na rok 2020.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o spuštění audioportáluu Můj rozhlas, který byl veřejnosti představen 4. 12. 2019; byla vypovězena smlouva dodavateli rekonstrukce v RS Brno a bude vyhlášeno nové výběrové řízení; Ministerstvo zahraničních věcí oslovilo rozhlas o možném navýšení příspěvku rozhlasu na zahraniční vysílání ČRo; byly spuštěny nové dokrývače kmitočtů pro stanice ČRo Dvojka a ČRo Plus v Sokolově, Aši, Novém Boru a na Opavsku; a úspěšně pokračuje letošní projekt Ježíškova vnoučata.

Usnesení 105/19
Rada Českého rozhlasu na základě § 8 písmene J) Zákona o Českém rozhlasu a Statutu Rady ČRo článku I. odstavce 2, schvaluje návrh kritérií odměny generálnímu řediteli ČRo na 1. pololetí 2020 odpovídající trojnásobku měsíční základní mzdy při splnění těchto ukazatelů:
1) Dodržování Kodexu, Statutu ČRo a Zákona o ČRo - 50 %
2) Dodržování usnesení Rady ČRo - 15 %
3) Kvalita předkládaných materiálů a dodržování dohodnutých termínů - 10 %
4) Podíl na trhu (share) 22,2% - 10 %
5) Plnění Rámcového plánu činnosti na rok 2020 s ohledem na 1. pololetí - 15 %
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 106/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Martinem Hájkem na provozování zaměstnanecké jídelny na dobu určitou s účinností od 21. 12. 2019 do 23. 12. 2023.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 107/19
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ČRo a Martinem Hájkem na provozování bufetu v atriu rozhlasu na dobu určitou s účinností od 21. 12. 2019 do 23. 12. 2023.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Usnesení 108/19
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 9 – 0 – 0

Různé:
H. Dohnálková se vrátila k dotazům T. Kňourka z minulé veřejné schůze k článku z webu iRozhlas.cz ze dne 23. 11. 2019 s názvem „Incident na Mediálním fóru 2019. Novinářka Petra Procházková udeřila redaktora Sputniku“.

Usnesení 109/19
Rada Českého rozhlasu na základě článku na stránkách www.irozhlas.cz z 23. listopadu 2019 s názvem „Incident na Mediálním fóru 2019. Novinářka Petra Procházková udeřila redaktora Sputniku“ konstatuje porušení Kodexu Českého rozhlasu. Konkrétně v písmeně d) Preambule Kodexu Českého rozhlasu, kde se píše, že Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek a dále pak odstavce 6.6 Kodexu Českého rozhlasu, který říká, že Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.
Hlasování: 9 – 0 – 0         

Usnesení 110/19
Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2020 na 29. 1. 2020 a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 9 – 0 – 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Zápisy z jednání předsednictva Rady ČRo

Příloha k usnesení 108/19 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Rámcový plán činnosti Českého rozhlasu pro rok 2020

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio