Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (29. 11. 2023)

29. listopad 2023

Zápis z  veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 29. 11. 2023 v 14.00 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:     
- Zahájení, schválení programu
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 2. a 3. čtvrtletí 2023 a Statistiky online aktivit ČRo
- Zpráva o důsledcích hackerského útoku na ČRo (v neveřejném režimu)
- Informace generálního ředitele
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr          
Hlasování o programu: 7 – 0 – 0  

Ve 14.06 hod přisel na jednání veřejné schůze Rady ČRo Marek Pokorný.

Usnesení 76/23       
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Výsledky poslechovosti Radioprojekt a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu za 2. a 3. čtvrtletí 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 77/23
Rada Českého rozhlasu prohlásila tuto část jednání za neveřejnou, tj. usnesení 78/23 ve smyslu ustanovení § 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v současném znění, neboť jde o projednávání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 78/23       
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o důsledcích hackerského útoku na ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Informace generálního ředitele:  
R. Zavoral uvedl – sváteční vysílání k výročí 17. listopadu 1989 proběhlo na všech stanicích, přímo na Národní třídě v Praze pokrýval zpravodajství i airstream ČRo.
Dne 11. 11. se konal v katedrále Sv. Víta Koncert pro hrdiny ve spolupráci s organizací Post Bellum. V tomto chrámu se uskutečnil i 21. 11. benefiční Koncert pro svatovítské varhany, kterého je rozhlas partnerem.
Stanice Vltava se obsáhle věnovala 450. výročí Univerzity Palackého v Olomouci.
ČRo zahájil předprodej vstupenek na koncert u příležitosti nedožitých 80. narozenin Petra Hapky, který se uskuteční 17. 4. 2024 v Kongresovém centru Praha.
V pondělí a úterý tohoto týdne se uskutečnilo setkání ředitelů ČRo a byl projednáván plán činnosti a rozpočet na rok 2024.
J. Dohnal pochválil přímý přenos z oslav Dne válečných veteránů.

Usnesení 79/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Různé:
T. Kňourek okomentoval přehledy zástupců politických stran zastoupených v hlavních zpravodajských relacích Českého rozhlasu v průběhu jednoho roku a požádal vedení ČRo o písemné vyjádření. M. Pokorný navrhl výstupy, které T. Kňourek vypracoval poskytnout všem členům Rady a zařadit tyto informace jako samostatný bod na příští veřejnou schůzi Rady ČRo, na čemž se shodli všichni radní.

Usnesení 80/23       
Rada Českého rozhlasu svolává dvanáctou veřejnou schůzi v roce 2023 na pondělí 11. 12. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Ověřovatel: O. Matouš

Zvukový záznam z 11. veřejné schůze

Příloha k usnesení 79/23 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti

Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 2. a 3. čtvrtletí 2023

Statistiky online aktivit ČRo za 2. a 3. čtvrtletí 2023

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio