Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (28. 11. 2012)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 28. 11. 2012 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti 010, Římská 15, Praha 2

Přítomni: Tomáš Ratiborský, předseda Rady ČRo;  Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo; Michal Stehlík, místopředseda Rady ČRo; Milan Badal, Ervín Kukuczka, Petr Šafařík, Ivan Tesař, Antonín Zelenka, členové Rady

Sekretariát Rady: Jaroslava Jandová

Hosté: Peter Duhan, generální ředitel ČRo, René Zavoral, náměstek GŘ pro strategický rozvoj ČRo, Jan Menger, náměstek GŘ ČRo pro program a vysílání, Ladislav Musil, náměstek GŘ ČRo pro správu a provoz, Václav Hradecký, vedoucí oddělení výzkumu a analytiky, Tomáš Pancíř, ředitel Centra zpravodajství, Zora Karmazín Blümlová, vedoucí kanceláře GŘ, Jiří Volf, předseda DK ČRo.

PROGRAM:
- Zahájení
- Schválení zápisů z předsednictev Rady ČRo
- Zpráva o činnosti DK za 3 Q 2012
- Informace o RADIO PROJEKTU období 1. 4. – 30. 9. 2012
- Informace o vysílání českého rozhlasu k prezidentským volbám 2013
- Informace o postupu expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků
- Informace o nemovitém majetku ČRo a rekonstrukci Vinohradské 12
- Schválení koncepce stanice mluveného slova
- Informace o volebních průzkumech „ Krajské volby 2012“
- Stížnosti
- Různé
- Závěr

Program byl schválen
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 128/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 31. 10. 2012.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 129/12
Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 14. 11. 2012.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 130/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu Dozorčí komise za 3Q 2012 – viz příloha.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 131/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o RADIO PROJEKTU období 1. 4. – 30. 9. 2012.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 132/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o vysílání ČRo k prezidentským volbám 2013.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 133/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o postupu expertního týmu ve věci rozhlasových poplatků.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 134/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o nemovitém majetku ČRo a rekonstrukci Vinohradské 12.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 135/12
Rada Českého rozhlasu schvaluje koncepci stanice mluveného slova předloženou vedením ČRo – viz příloha.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 136/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o předvolebním průzkumu ke krajským volbám 2012, který realizovala pro potřeby programu ČRo firma PPM Factum.
Rada považuje zvolený předvolební model touto firmou za chybný a doporučuje vedení ČRo změnit koncepci předvolebních vysílání včetně volebního modelu, který bude podkladem pro výběr zástupců politických stran a hnutí do volebních speciálů.
Hlasování: nehlasováno

Protinávrh  M.Badala
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o předvolebním průzkumu ke krajským volbám 2012, který realizovala pro potřeby programu ČRo firma PPM Factum.
Rada považuje zvolený předvolební model touto firmou za chybný a doporučuje vedení ČRo změnit koncepci předvolebních vysílání, která bude podkladem pro výběr zástupců politických stran a hnutí do volebních speciálů.
Hlasování: 8-0-0

Usnesení 137/12
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí odpovědi na stížnosti a podněty posluchačů:
Ing. J. Pavlíčka – žádost poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím z 28. 8. 2012 (přeposláno od RRTV)
PhDr. René Kohuta -  užívání názvu Čechy na stanici ČRo1 Radiožurnál, z 29. 8. 2012 (přeposláno od RRTV)
Hlasování: 8-0-0

Různé
Informace M.Stehlíka o společném jednání rad ČRo a ČT dne 21.12.2012.

Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele ČRo Petera Duhana, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akcí:
8. benefiční koncert Světlo pro Světlušku

Charitativní večer s patronkou Světlušky Anetou Langerovou a vzácnými hosty.
Daruj hračku s Českým rozhlasem

Výběr hraček bude probíhat až do 14. 12. Letos se plánuje zajistit dárky pro více než 3762 dětí.
Moderátor roku

Na prvním místě mezi moderátorkami skončila Lucie Výborná z Radiožurnálu, na třetím místě mezi moderátory skončil Pavel Kudrna z Dvojka ČRo.
ČRo a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu - za úspěšné uspořádání XXI. ročníku soutěžní
přehlídky rozhlasové publicistiky a dokumentu REPORT (6.-8. 11. 2012).

(odchod M.Stehlíka)

Usnesení 138/12
Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2012 na 19.12. 2012 a pověřuje předsednictvo Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání  schůze.
Hlasování: 7-0-0

Ověřovatel: Michal Stehlík

Zvukový záznam z 11. veřejné schůze

Zpráva o činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za 3. čtvrtletí 2012

Stanice mluveného slova (prezentace)

Stanice mluveného slova (koncepce)

Zápisy z jednání předsednictev Rady ČRo

Spustit audio
autor: Rada Českého rozhlasu