Zápis z 11. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (24. 11. 2021)

25. listopad 2021

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 24. 11. 2021 ve 12.00 hodin, v RS ČRo Hradec Králové, Havlíčkova 292, Hradec Králové

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Jan Krůta, Marek Pokorný, Ondřej Matouš, Jiří Šuchman, členové Rady ČRo

Omluveni: Vítězslav Jandák, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Regionálního vysílání ČRo; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, marketingu a obchodu; Martin Vojslavský, ředitel Ekonomiky

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 2. a 3. čtvrtletí 2021 a Statistiky online aktivit ČRo
- Kampaň k ukončení středovlnného vysílání ČRo
- Návrh GŘ ČRo na jmenování ředitele regionálních studií ČRo Region a DAB Praha
- Informace generálního ředitele ČRo
- Nájemní smlouvy
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 7 – 0 – 0 

Usnesení 78/21
Rada Českého rozhlasu bere na vědomí výsledky poslechovosti vyplývající z průzkumu Radioprojekt za 2. a 3. čtvrtletí roku 2021 a Statistiky online aktivit Českého rozhlasu
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 79/21
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace ohledně ukončení středovlnného vysílání Českého rozhlasu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 80/21
Rada Českého rozhlasu dle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 484/1991Sb. o Českém rozhlasu na základě návrhu generálního ředitele ČRo René Zavorala jmenuje pana Mgr. Petra Sznapku ředitelem regionálního studia ČRo Region a ČRo Rádio DAB Praha na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o kolektivním vyjednávání s odborovou organizací rozhlasu, byla shoda v oblasti sociálních benefitů. Probíhá příprava rozpočtu ČRo na rok 2022 a finalizace programových priorit ČRo na rok příští rok. Závěrem generální ředitel informoval o aktuálních protikovidových opatřeních v rozhlase.

Usnesení 81/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo a společností Carmina Bohemica z.s. na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2022.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 82/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila nájemní smlouvu mezi ČRo (Ostrava) a Ing. Radimem Wilkonským na dobu neurčitou s účinností od 15. 1. 2022.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 83/21
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 10. 9. 2020 mezi ČRo (Plzeň) a společností ITCA Central Europe, s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 12. 2021.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Usnesení 84/21
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 7 – 0 – 0

Různé: M. Pokorný se vrátil ke stížnostem posluchačů a dotázal se vedení rozhlasu, zda existuje pozice tiskového mluvčí ČRo? R. Zavoral vysvětlil, že za rozhlas mluví statutární zástupce, což je generální ředitel, a pozici tiskového mluvčího zaštituje J. Hošna.

Usnesení 85/21
Rada Českého rozhlasu svolává řádnou veřejnou schůzi v roce 2021 na středu 15. 12. 2021 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 7 – 0 – 0         

Ověřovatel: M. Dittrich

Příloha k usnesení 84/21 - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Výsledky poslechovosti Radioprojekt za 2. a 3. čtvrtletí 2021

Statistiky online aktivit ČRo

Vypínání AM a rozvoj DAB+ aktivity 2021

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio