Zápis z 10. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (31. 10. 2017)

31. říjen 2017

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 31. 10. 2017 v 16.15 hodin, v hotelu Baltaci, Lešetín II/651, Zlín

Přítomni: Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo; Jiří Vejvoda, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Petr Šafařík, Ivan Vodochodský, Miroslav Dittrich, členové Rady ČRo
Omluveni: Vítězslav Jandák, člen Rady ČRo

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel regionálního vysílání; Jiří Hošna, ředitel komunikace a vnějších vztahů 

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Informace generálního ředitele ČRo
- Personální změna ve vedení ČRo
- Olympijské vysílání ČRo
- Stížnosti a podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 6 – 0 - 0

Informace generálního ředitele: R. Zavoral informoval o podepsání kolektivní smlouvy se zástupci odborové organizace ČRo na rok 2018 a o nové dlouhodobé kolektivní smlouvě pro roky 2018 - 2022. Dále informoval o stavu zamýšlené koupě pozemku pod budovou ČRo v Karlových Varech, o úspěchu pořadů ČRo na soutěži Prix Europa, novém vedoucím oddělení Archivních a programových fondů, rozšíření regionálního vysílání ve Zlínském kraji a o projektu Ježíškova vnoučata na podporu seniorů.

Usnesení 111/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci generálního ředitele René Zavorala o jmenování do funkce ředitele Nových médií pana Jiřího Maliny k 1. 11. 2017.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení 112/17
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o Olympijském vysílání ČRo.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení 113/17
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů: viz příloha zápisu.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Usnesení 114/17
Rada Českého rozhlasu žádá vedení Českého rozhlasu o aktuální vyhodnocení vysílání ČRo k parlamentním volbám 2017 do 27. 11. 2017.
Hlasování: 6 – 0 - 0

Různé:  R. Zavoral informoval o úspěšné účasti pořadů ČRo v soutěži rozhlasové a televizní tvorby Prix Europa, kde měl rozhlas šest nominací ve čtyřech kategoriích, obsadil třetí místo v kategorii Digital Audio s podcastem Zhasni!, což je dosud největší úspěch ČRo v této soutěži a další úspěch zaznamenal dokument Terezy Rekové Matěj, který se umístil na šestém místě v kategorii Documentary.
H. Dohnálková za předsednictvo Rady ČRo podpořila generálního ředitele v prohlášení k výrokům předsedy SPD T. Okamury, k tomu proběhla debata. P. Šafařík se dotázal na rozšířené vysílání ve zlínském kraji.

Usnesení 115/17
Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2017 na 30. 11. 2017 v Českých Budějovicích a pověřuje předsedkyni Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovila místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 6 – 0 - 0

Ověřovatel:  H. Dohnálková

Olympijské vysílání ČRo

Zvukový záznam z 10. veřejné schůze

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio