Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (11. 1. 2023)

11. leden 2023

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 11. 1. 2023 ve 13.00 hodin, v Českém rozhlase, Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Přítomni: Miroslav Dittrich, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, místopředsedové Rady ČRo; Ondřej Matouš, Marek Pokorný, Vítězslav Jandák, Jan Krůta, Jaroslav Šebek, členové Rady ČRo; Jakub Chytil, místopředseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni: -

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce generálního ředitele; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Volba volební komise
- Volba předsedy Rady ČRo
- Volba tiskového mluvčího Rady ČRo      
- Volba dozorčí komise Rady ČRo, volební období 2023 - 2025
- Prezentace evaluace 2022
- Informace generálního ředitele ČRo
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2022
- Nájemní smlouva
- Stížnosti, podněty posluchačů
- Různé
- Závěr

Hlasování o programu: 8 – 0 – 0

Volba volební komise
Usnesení 1/23
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení: Tomáš Kňourek, Zdeněk Mahdal a Jaroslav Šebek. Zvolila si ze svého středu předsedu Tomáše Kňourka.
Hlasování: 8 – 0 – 0
 

Volba předsedy Rady ČRo
Usnesení 2/23
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. III. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu), zvolila:
Ondřeje Matouše
, předsedou Rady Českého rozhlasu, 6 hlasy s účinností od 18. 1. 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Volba tiskového mluvčí Rady ČRo
Usnesení 3/23

Rada Českého rozhlasu zvolila dle čl. IV. Volebního řádu Rady ČRo (součást Jednacího řádu) aklamací tiskovým mluvčím Rady ČRo pana Ondřeje Matouše.
Hlasování:
8 – 0 – 0 

Volba dozorčí komise Rady ČRo
Usnesení   4/23

Rada Českého rozhlasu konstatuje, že na základě tajné volby dle Volebního řádu Rady ČRo čl. V, byli zvoleni do dozorčí komise Rady Českého rozhlasu ve volebním období 2023 – 2025 s účinností od 1. 2. 2023:                          

pan Jakub Chytil -7 hlasů      
pan Jiří Vyskočil - 7 hlasů
pan Marek Vích - 7 hlasů      
pan Miroslav Dittrich - 7 hlasů
paní Kateřina Louthanová - 6 hlasů      

Hlasování:
8 – 0 – 0 

Usnesení 5/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky Prezentace evaluace 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval – v pátek vyvrcholí volba prezidenta republiky, vysílání jde podle plánu a harmonogramu, rychle jsme reagovali na zpětné zařazení kandidáta K. Diviše a na odstoupení z kandidatury J. Středuly.
V pátek 13. 1. od 12 hod proběhne v rozhlasovém studiu S1 poslední prezidentská debata s účastí veřejnosti, volební speciál k výsledkům voleb začne v sobotu 14. 2. ve 14 hodin.
K blížícímu se 100. výročí Českého rozhlasu se uskuteční 9. 2. 2023 tisková s informacemi o akcích, které rozhlas plánuje.
Bruselského zpravodaje Českého rozhlasu Viktora Daňka začátkem února vystřídá Zdeňka Trachtová. 
Ministerstvo zahraničí navýšilo pro tento rok příspěvek na zahraniční vysílání ČRo z 28 na 33 milionů korun.
Závěrem poděkoval končícímu předsedovi Rady M. Dittrichovi za spolupráci.

Usnesení 6/23
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2022.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 7/23
Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise schválila  nájemní smlouvu mezi ČRo (Brno) a Ofschem architekti s.r.o. na dobu neurčitou s účinností od 1. 2. 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0 

Usnesení 8/23
Rada Českého rozhlasu schválila odpovědi na stížnosti a podněty těchto posluchačů, viz příloha tohoto zápisu.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Různé: M. Dittrich vzhledem ke konci svého mandátu v Radě ČRo poděkoval ostatním členům Rady ČRo a vedení rozhlasu za spolupráci, vyzdvihl posun Českého rozhlasu v průběžném zvyšování průměrné mzdy, technickém rozvoji a zvyšování poslechovosti.

Usnesení 9/23
Rada Českého rozhlasu svolává druhou veřejnou schůzi v roce 2023 na čtvrtek 23. 2. 2023 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze. 
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  M. Dittrich

Příloha k usnesení  8/23  - stížnosti a podněty posluchačů

Jednotlivé stížnosti a odpovědi Rady najdete v rubrice Stížnosti.

Výsledky evaluace 2022

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio