Zápis z 1. veřejné schůze Rady Českého rozhlasu (10. 1. 2024)

10. leden 2024

Zápis z veřejné schůze Rady Českého rozhlasu dne 10. 1. 2024 ve 14 hodin, v zasedací místnosti D010, Český rozhlas, Římská 13, Praha 2.

Přítomni: Ondřej Matouš, předseda Rady ČRo; Zdeněk Mahdal, Tomáš Kňourek, Jan Krůta, Marek Pokorný, Jaroslav Šebek, Jiří Dohnal, Oldřich Vágner, členové Rady ČRo; Miroslav Dittrich, předseda dozorčí komise Rady ČRo

Omluveni:

Sekretariát Rady: Veronika Vlasáková

Hosté: René Zavoral, generální ředitel ČRo; Jan Menger, ředitel Sekce GŘ; Jiří Hošna, ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů

Program:
- Zahájení, schválení programu
- Volba volební komise
- Volba místopředsedy Rady ČRo
- Poměr účasti zástupců politických stran a hnutí v hlavních publicistických pořadech ČRo
- Prezentace evaluace 2023
- Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2023
- Informace o činnosti Etické komise
- Informace generálního ředitele ČRo
- Zpráva o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2023
- Různé
- Závěr
Hlasování o programu: 8 – 0 – 0 

Volba volební komise
Usnesení 1/24         
Rada Českého rozhlasu zvolila volební komisi ve složení:  Jaroslav Šebek. Zdeněk Mahdal, a Jiří Dohnal ze svého středu si zvolila předsedu pana Jaroslava Šebka.
Hlasování: 8 – 0 – 0   

Volba místopředsedy Rady ČRo
Usnesení 2/24
Rada Českého rozhlasu, na základě tajné volby, dle čl. 2. Volebního řádu Rady ČRo (příloha Jednacího řádu Rady ČRo), nezvolila místopředsedu Rady ČRo. 
Hlasování: 8 – 0 – 0  

Usnesení 3/24
Rada Českého rozhlasu projednala poměr účasti zástupců politický stran a hnutí ve vysílání hlavních publicistických pořadů ČRo v období let 2020 – 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0  

Usnesení 4/24         
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí výsledky Prezentace evaluace 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0    

Usnesení 5/24
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0  

Usnesení 6/24         
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o činnosti Etické komise ČRo.
Hlasování: 8 – 0 – 0  

Informace generálního ředitele:
R. Zavoral informoval o stávajících a dalších plánovaných opatřeních ohledně bezpečnosti v budovách ČRo v souvislosti s nedávným útokem na FF UK.
Další kybernetický útok, tentokrát na aplikaci mujRozhlas byl 20. prosince, rozhlas na analýze a vyšetření útoku spolupracuje s NÚKIB a chce se soustředit na pečlivý výběr dodavatelských firem a prevenci.
Ministerstvo zahraničních věcí tento rok navýšilo dotaci na zahraniční vysílání ČRo v celkové výši 35 milionů korun.
Dále informoval o úspěšné účasti rozhlasu na mezinárodních soutěžích a festivalech v roce 2023, podrobný přehled zašle členům Rady. 
Dne 11. ledna 2024 se koná seminář na téma podpora veřejné služby, který organizuje výbor pro mediální záležitosti pod záštitou ministra kultury.
Výstava 100 let je jen začátek v Národním technickém muzeu byla velmi úspěšná, přispěla k navýšení návštěvnosti muzea a byla prodloužena do 18. 2. 2024. 
J. Dohnal poděkoval generálnímu řediteli ČRo za spolupráci na adventním koncertě v Břevnovském klášteře.

Usnesení 7/24         
Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti dozorčí komise Rady ČRo za 4. čtvrtletí 2023.
Hlasování: 8 – 0 – 0  

Různé:
R. Zavoral informoval, že výše průměrné mzdy v ČRo bude zveřejněna na webových stránkách ČRo a informace pro usnesení bude Radě dodáno na únorovou veřejnou schůzi. Podklady pro Výroční zprávu o činnosti ČRo za rok 2023 budou Radě ČRo dodány 31. ledna 2024.

Usnesení 8/24         
Rada Českého rozhlasu svolává druhou veřejnou schůzi v roce 2024 na středu 7. února 2024 a pověřuje předsedu Rady ČRo, aby nejméně týden před zasedáním stanovil místo a hodinu konání schůze.
Hlasování: 8 – 0 – 0

Ověřovatel:  O. Matouš

Zvukový záznam z 1. veřejné schůze

Výsledky evaluace 2023

Zpráva o činnosti ombudsmana ČRo za rok 2023

Poměr účasti zástupců politických stran v hlavních publicistických pořadech ČRo - analýza T. Kňourka

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio