Žádost advokátní kanceláře v právním zastoupení Ing. Ladislava Hávy (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text žádosti
viz. přiložený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane magistře,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 18. 9. 2014.
Rada ČRo si k němu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracovala je JUDr. Zuzana Kurelová z Právního oddělení ČRo. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014.

Rada ČRo je toho názoru, že vystoupení v Českém rozhlase si nelze nárokovat. Jsme nicméně rádi, že výše zmíněné vyjádření uvádí, že ČRo zhodnotí, zda jsou poznatky Vašeho mandanta, pana Ing. Ladislava Hávy, vhodné k tomu, aby je ČRo případně využil ve svém vysílání. Rada Českého rozhlasu se bude zajímat o to, zda ono posouzení bylo náležité.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Stanovisko ČRo k žádosti Mgr. Jana Vargy, právního zástupce Ing. Ladislava Hávy, o umožnění vystoupení v Českém rozhlasu z 12. 9. 2014 adresované Radě Českého rozhlasu

Český rozhlas obdržel dopis Mgr. Jana Vargy z 28. 7. 2014, ve kterém jménem svého klienta Ing. Ladislava Hávy, nar. 13. 7. 1932, bytem Dolní 70, 700 30 Ostrava, žádal o vystoupení Ing. Hávy ve vysílání Českého rozhlasu a přednesení jím vypracovaného textu o Atlantidě, a to konkrétně v pořadu vysílaném pod rubrikou Psáno kurzívou ve vysílacím čase od 15:05 každý všední den.

Na tuto žádost reagoval Český rozhlas tak, že písemně vyzval žadatele o poskytnutí příslušného textu, aby z hlediska programového a dramaturgického mohl posoudit, zda je vhodný k vysílání.

Zároveň ve svém dopise ČRo zdůraznil, že je při své činnosti vázán příslušnými právními předpisy, Statutem Českého rozhlasu a Kodexem Českého rozhlasu, v jehož preambuli je uvedeno, že Český rozhlas své programy vysílá svobodně a nezávisle. Po obdržení textu od Ing. Hávy ČRo tento text z hlediska všech relevantních aspektů zhodnotí a posoudí, zda je způsobilý, aby byl zařazen do vysílání.

JUDr. Zuzana Kurelová
Právní oddělení ČRo

Spustit audio