Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006 s přílohami (DOC a XLS)

28. leden 2007

Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2006

Mzdové náklady, honoráře a počty zaměstnanců ČRo (XLS)

Přehled o peněžních tocích (cash-flow) ke dni 31. 12. 2006

Přehled pohledávek Českého rozhlasu k 31. 12. 2006 v hodnotě převyšující 250 tisíc Kč.

Rozbor hospodaření: tabulka č. 1 - č. 10

Příloha č. 1 - informace k rozporu při výpočtu koeficientu pro krácení nároku na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu

Příloha č. 2 - mzdová analýza tvůrčích pracovníků vybraných stanic ČRo v r. 2006

Příloha č. 3 - náklady a výnosy stanice ČRo Leonardo a internetového přenosu ze ZOO v roce 2006

Příloha č. 4 - analýza nákladů a výnosů ČRo vyplývající ze smluv uzavřených s BBC v letech 2006 a 2007

Spustit audio