Stížnost V. L. Drápala a petice „Žádáme změnu hudební dramaturgie na stanici Český rozhlas Dvojka" (červen 2022)

22. červen 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 22. 6. 2022.

Stížnost a petice
viz příloha

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Drápale,

děkujeme za zaslaný podnět a petici. Radní Českého rozhlasu se s jejím obsahem seznámili, a rovněž požádali o stanovisko zástupce vedení Českého rozhlasu. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu se přiloženým stanoviskem ztotožňuje, řadu Vašich připomínek nepochybně vysvětluje a uvádí na pravou míru. Rovněž musíme připomenout skutečnost, že obliba stanice Český rozhlas Dvojka na základě údajů o poslechovosti v poslední době stoupá.

Co se týká moderátorky Nočního mikrofóra Terezy Boučkové, toto nedorozumění jsme řešili na dubnové veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu, a to za její i Vaší přítomnosti. Dostali jste prostor pro vyjádření a po následné debatě se zástupci vedení Českého rozhlasu se celá záležitost vysvětlila. Radní ji proto považují za uzavřenou.

S přátelským pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Český rozhlas Dvojka v souladu s Kodexem ČRo přináší svým posluchačům pluralitní, nápaditou a rozmanitou programovou nabídku. V jejím vysílání lze tedy nalézt pestrou paletu pořadů vzdělávacích, populárně naučných, publicistických, zábavních, literárních či literárně dramatických, hudebních atd. Většina těchto pořadů navíc vychází z dlouholeté tradice, nesporné kvality a oblíbenosti u posluchačů Dvojky.

Český rozhlas dlouhodobě pokrývá široké spektrum hudebních žánrů prostřednictvím svých 24 stanic, od vážné hudby (Vltava, D‑dur), jazzu (Vltava, Jazz) či folkloru a swingu (regionální studia, Dvojka) přes populární hudbu (Radiožurnál, Dvojka, regionální studia), rockovou hudbu (Radiožurnál Sport), etnickou hudbu (Vltava), dechovku a country (regionální stanice a Pohoda) až po alternativní a experimentální hudbu s přesahem do akustických umění (Vltava, Wave). Představa, že každá jednotlivá stanice obsáhne veškeré hudební žánry, je ze své podstaty nesmyslná a neodpovídá zájmům posluchačů těchto stanic.

Kodex Českého rozhlasu zavazuje v bodu 2.3 k systematickému analyzování potřeb a přání posluchačů a zohlednění výsledků výzkumů posluchačských skupin, včetně pravidelného hodnocení. Hudební dramaturgie stanic ČRo proto vzniká na základě pravidelných reprezentativních výzkumů, jichž se každoročně účastní tisíce respondentů napříč společností. Stejně tak dochází k pravidelnému vyhodnocování spokojenosti posluchačů s obsahem jednotlivých stanic. Důrazně se ohrazujeme proti nařčení, že motivací pro tvorbu hudební dramaturgie jsou tantiémy vyplácené „několika vyvoleným“.

Hudební dramaturgie ČRo Dvojka není postavena na normalizačních hitech, jak naznačuje autor petice. Podíl československé hudby před rokem 1990 tvoří necelých 15% hudebního obsahu stanice, přičemž do této kategorie patří interpreti jako například Marta Kubišová, Jiří Suchý, Yvonne Přenosilová, Václav Neckář, Petr Novák a množství dalších, které stěží lze nálepkovat jako představitele „normalizační“ hudební scény.

Není také pravdou, že v případě autorských pořadů nemohou jejich autoři výběr hudby ovlivnit. Je to možné po dohodě se staničním hudebním dramaturgem, což patří k základním pravidlům práce na všech stanicích Českého rozhlasu. Hudební dramaturgie u rozhovorových pořadů se zcela běžně přizpůsobuje osobnostem hostů, zvláště pokud se jedná o hudebníky. Moderátoři jsou s těmito pravidly seznámeni, stejně jako s pravidly o délce vstupů, užíváním identifikace stanice a podobně.

Jde-li o změnu anotace pořadu na webových stránkách stanice, došlo k ní na základě dohody dramaturgyně pořadu Noční Mikrofórum a jeho moderátorů, nikoli v tichosti na základě otevřeného dopisu, jak petice uvádí.

Celkově konstatujeme, že obsah a požadavky petice nejsou v rozporu s běžnou stávající praxí Českého rozhlasu. Impulsem pro vznik petice byl pracovní spor o dodržování standardních pravidel transparentně stanovených zaměstnavatelem. Zároveň byly učiněny kroky ke zlepšení pracovní komunikace tak, aby se zmíněná situace u inkriminovaného pořadu Noční Mikrofórum již neopakovala.

Mgr. Ondřej Nováček, ředitel Programu

Lenka Mahdalová, šéfredaktorka ČRo Dvojka

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio