Stížnost posluchačky k vystoupení pana M. Kollera ve zpravodajství dne 18. 3. 2022 na stanici ČRo Radiožurnál a ČRo Plus (duben 2022)

27. duben 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 4. 2022.

Text stížnosti

Vážená rado,

prosím, proč Český rozhlas, jako veřejnoprávní organizace šíří lži ruské propagandy z úst pana Martina Kollera?

Neměl by Rozhlas naopak bránit šíření ruské propagandy? Navrhnete odvolání z funkce ředitele České rozhlasu pana Zavorala vzhledem k tomuto absolutnímu selhání kontrolních mechanismů jím řízené organizace?

Děkuji za odpověď


Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní posluchačko,

radní Českého rozhlasu si prostudovali Vaši stížnost, která nebyla ojedinělá. K našemu vyjádření připojujeme stanovisko zástupců zpravodajství Českého rozhlasu a jeho oddělení právních služeb. Rada Českého rozhlasu ho považuje za vyčerpávající.

Chtěli bychom upozornit, že radní Českého rozhlasu tuto záležitost projednávali na své veřejné schůzi 28. března 2022. K vysvětlení si pozvali rovněž zástupce vedení Českého rozhlasu, konkrétně ředitele Zpravodajství Ondřeje Suchana (lze poslechnout od 12. minuty zde: https://rada.rozhlas.cz/zapis-z-3-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-28-3-2022-8712571#player=on). Kvitujeme, že Český rozhlas uznal svoje pochybení, a to hlavně v práci editorské a moderátorské. Připomínáme ale, že Český rozhlas je povinen dodržovat zákon o Českém rozhlase a kodex Českého rozhlasu, konkrétně v pasážích hovořících o dostatečné pluralitě názorů ve vysílání.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Rada Českého rozhlasu postoupila Českému rozhlasu k vyjádření stížnost šesti osob, jejichž předmět je shodný, z tohoto důvodu byly postoupeny společně a Český rozhlas k nim tímto poskytuje toto souhrnné vyjádření. Předmětem všech stížností osob výše uvedených je rozhovor s vojenským analytikem M. Kollerem, který byl vysílán dne 18. 3. 2022 na stanici Český rozhlas Radiožurnál a Český rozhlas Plus.

Na úvod je třeba uvést, že k této záležitosti poskytl vyjádření pověřený ředitel zpravodajství Ondřej Suchan dne 28. 3. 2022 na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu. Na toto vyjádření si dovolujeme odkázat, a to i s ohledem na to, že všechny stížnosti byly podány ještě před výše uvedeným veřejným zasedání Rady Českého rozhlasu, kde jedním z bodů jednání bylo právě vyjádření pověřeného ředitele zpravodajství k této věci.

Shrnujeme, že vedení zpravodajství Českého rozhlasu přijalo plnou odpovědnost za tuto záležitost, což také řada stěžovatelů ocenila, a přijalo nápravná opatření, nicméně některé stížnosti nastolují specifické otázky či požadavky, ke kterým si dovolujeme poskytnout následující vyjádření.

  1. K prostoru představitelům „extremistických“ názorů ve vysílání.

ČRo nepodporuje extremismus v žádné jeho formě a ctí základní zásady naší demoratické a pluralitní společnosti, jak mu ostatně předepisuje Kodex Českého rozhlasu. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v demokratické společnosti, mohou se názory na jednotlivá témata významně lišit.  Některé názory také mohou připadat určité části společnosti názorově vyhraněné či příliš kritické a někteří jedinci je mohou považovat za dokonce extrémní, avšak Český rozhlas je přesvědčen, že jako veřejnoprávní rozhlasový vysílatel je povinen veškerá omezení práva na svobodu projevu vykládat a uplatňovat s maximálním respektem k tomuto právu a přistupovat k němu pouze ve zvláštních a odůvodněných případech.

  1. K pozvání M. Kollera: „Kdo a na jakém základě pozval analytika M. Kollera?“

Na obdobnou otázku odpovídal Český rozhlas v rámci vyřízení žádosti podané dle zákona o svobodném přístupu k informacím a dovolujeme si tedy odkázat na tuto odpověď zveřeněnou na internetových stránkách Českého rozhlasu zde: https://informace.rozhlas.cz/pravo-na-informace-7754007.

  1. K žádosti o stažení příspěvku s M.Kollerem z webu ČRo ve znění: „V ČRo nevystoupil poprvé: https://www.mujrozhlas.cz/host-lucie-vyborne/vojensky-analytik-martin-koller-o-ukrajine-jde-o-boj-zajmovych-skupin-moskve Dovoluji si Vás proto požádat o stažení tohoto pořadu z webu ČRo.“

Rozhovor je veden v souladu se zákonem o Českém rozhlasu a Kodexem Českého rozhlasu, žádným způsobem tyto dvě normy neporušuje, a Český rozhlas tedy nevidí důvod pro stažení tohoto rozhovoru z webu. V této souvislosti je třeba poukázat i na právo veřejnosti na vyhledávání informací, které je Český rozhlas rovněž povinen šetřit, neboť mazáním historických příspěvků de facto dochází ke zkreslení historie. Jak je výše uvedeno, Český rozhlas přistupuje k omezení prezentace názorů ve svém vysílání s pečlivou rozvahou a s maximálním respektem k základnímu právu na svobodu projevu. V tomto případě pak opět k odstraňování jakýchkoliv příspěvků ze svých internetových stránek přistupuje rovněž pouze výjimečně a s respektem k právu veřejnosti na vyhledávání informací.

  1. K pravidlům uvádění dodatečných informací o agentech StB: „Dovoluji si Vás požádat o to, abyste ve spolupráci s generálním ředitelem ČRO projednali tato jednoduchá pravidla:
  • V pořadech Českém rozhlase již nebudou vystupovat agenti StB a další spolupracovníci StB
  • V případě, že bude z důvodů „hodných zvláštního zřetele“ nutné z pohledu zodpovědného redaktora a odborného sekčního ředitele, aby bylo porušeno pravidlo č. 1 je nutné, aby příslušný redaktor ČRo vystoupení agenta STB vždy povinně uváděl slovy: „Nyní promluví Agent StB vedený pod číslem XYZ, který s StB spolupracoval ode dne XX YY ZZZZ.“

Uvedení výše uvedené informace je vyhodnocováno individuálně, a pokud je její uvedení relevantní vzhledem k obsahu daného příspěvku, pak Český rozhlas tuto informaci uvádí.

Zpravodajství ČRo
Oddělení právních služeb ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio