Stížnost posluchačky J. Z. Hamplové ohledně pořadu Dvacet minut Radiožurnálu ze dne 11. 11. 2022 (únor 2023)

23. únor 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 23. 2. 2023.

Stížnost
viz příloha

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Zwyrtek Hamplová,

děkujeme za Váš podnět, který nám byl postoupen z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada Českého rozhlasu se jeho obsahem zabývala a v této souvislosti požádala i o stanovisko zástupce vedení Českého rozhlasu. Jeho obsah připojujeme k naší odpovědi.

Rada České rozhlasu nepovažuje postup moderátora v předmětném pořadu za porušení zákonných norem, které má Český rozhlas dodržovat. Ztotožňujeme se s tvrzením zástupců vedení Českého rozhlasu, že položením otázky nedošlo k porušení zásady nezávislosti a porušení osobnostních práv demonstrujících osob.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio