Stížnost posluchače V. Fuksy ohledně výroků V. Jandáka na veřejné schůzi Rady ČRo (květen 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Částečně ctěná rado,

stále marně čekám na vaše vyjádření k nehorázným, vulgárním výrokům a výhrůžkám vašeho člena Jandáka o Jiřím Černém a dalších osobách, kterých se dopustil na zasedání rady ČR 24. dubna 2019 (vizte audiozáznam na https://rada.rozhlas.cz/zapis-z-4-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-24-4-2019-7902621).

Předpokládám také, že co nejdříve navrhnete Poslanecké sněmovně odvolání Jandáka z funkce člena Rady (podle zákona o Českém rozhlasu, § 6, odst. 1, písm. c, a odst. 2, písm. b).

Děkuji předem za vyhovění.

Vladimír Fuksa

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Fukso,

dovoluji si reagovat na Vaši stížnost a výzvu směrem k Radě Českého rozhlasu. Vítězslav Jandák byl zvolen do Rady Českého rozhlasu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, Rada ČRo neovlivňuje a ani nemůže ovlivňovat působení jakéhokoliv člena Rady ČRo v tomto orgánu. 

Vítězslav Jandák přednesl v bodě různé, veřejného jednání Rady ČRo 24. dubna 2019 svůj osobní názor motivovaný mimo jiné rovněž předešlým výstupem a stížností kolegy radního Jana Krůty v souvislosti s opakujícími se mediálními výpady proti oběma zmíněným členům Rady.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu