Stížnost posluchače Š. Kotrby na porušení zákona o ČRo a hrubé porušení Kodexu ČRo komentátorem P. Žantovským a editorem pořadu Názory a argumenty (srpen 2015)

26. srpen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 8. 2015

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kotrbo,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 27. Června 2015.

Děkujeme Vám za detailní kritickou zpětnou vazbu k jednomu příspěvku ČRo. Jelikož se jednalo o komentář, nikoliv o zpravodajství, je Rada ČRo při hodnocení textu P. Žantovského shovívavější než Vy. Důležité pro RČRo je, zda se ČRo tématu věnuje komplexně a pluralitně.
Podle informací z vyjádření, které si Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala, se zdá, že se Český rozhlas daným tématem zabýval z více perspektiv.
Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu a je možné, že některou zaměříme i na problematiku, kterou jste se zabýval ve své stížnosti.

Rada ČRo prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu požádala o již zmíněné vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. RČRo toto stanovisko na své veřejné schůzi dne 26. srpna 2015 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Vážený pane Kotrbo, děkujeme Vám za obsáhlý a v lecčems pronikavý analytický text. Věříme, že pro pracovníky Českého rozhlasu bude cennou kritickou zpětnou vazbou k jejich práci, v tomto smyslu jsme o Vašem podnětu hovořili s vedením Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

autor: kob
Spustit audio