Stížnost posluchače P. Zdobinského ohledně volebních vizitek vysílaných v ČRo (listopad 2021)

24. listopad 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 11. 2021.

Text stížnosti

Odmítám cenzurní praktiky ČRo, kdy cenzuruje volební příspěvek poslankyně Maříkové, která po právu po pravdě tvrdí, že jsou u nás občané trestáni za svůj názor. Tato paní poslankyně bohužel tvrdí pravdu. V této zemi přibývá politických vězňů a občanům jsou upírána základní lidská práva - jako právo shromažďovací, či právo na svobodu projevu, či právo spolčovací. K výčtu stávajících českých politických vězňů - Walter Kraft, MUDr. Křížová, občané kritizující okupaci Afghánistánu českými okupanty, osoby vyjadřující se k teroristickému útoku na Novém Zélandě, kauza Lukáš Borl a spol., kauza Michaela Dupová, otcovští aktivisté - Jiří Fiala, Luboš Patera, pan Meszner. Také lze připomenout brutální zákroky policie proti občanům odmítajícím roušky na ulicích, nezákonná rozpouštění shromáždění např. naposledy na Zelném trhu v Brně, snaha kriminalizovat demonstranty na proti COVIDových demonstracích, či jejich brutální zastrašování Janem Hamáčkem.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Zdobinský,

děkujeme za Váš podnět, kterému se Rada Českého rozhlasu pečlivě věnovala. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytl ho ředitel Zpravodajství Jan Pokorný. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada si rovněž vyžádala zdůvodnění zcenzurování části výroku poslankyně Karly Maříkové. Vypracoval ho Koordinátor regionálního zpravodajství na Radiožurnálu Petr Sehnoutka.

Rada se jeho stanoviskem (rovněž připojeno k naší odpovědi) nesouhlasí a domnívá se, že ze strany Českého rozhlasu došlo k neoprávněnému zásahu do příspěvku Karly Maříkové.

Karla Maříková prohlásila, že „lidé jsou udáváni a trestáni za vlastní názor“. Toto tvrzení je nepopiratelným faktem, jak uvádíte i ve svém výčtu příkladů. Cenzorský zásah ze strany Českého rozhlasu výrok Karly Maříkové o trestání za názor jen potvrzuje. Sloveso „trestat“ nelze vykládat pouze v rovině trestněprávní. Jeho význam je obecnější. Za trest za názor lze považovat i mazání nepohodlných příspěvků na sociálních sítích, blokování přístupu na ně, vyhazování ze zaměstnání, exkomunikaci z kolektivu a tak dále.

Petr Sehnoutka ve svém vysvětlení chybně tvrdí, že Karla Maříková ve vizitce říká „vláda vymyslela trestání za politický nebo vlastní názor“. Autorka svým výrokem ale komentovala dlouhodobě rozštěpenou společnost, nikoli rozhodnutí vlády.

Pro Vaši informaci, podle vyjádření zástupců Českého rozhlasu model předvolebních vizitek končí, a před dalšími volbami do poslanecké sněmovny se již ve vysílání neobjeví.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vizitka Karly Maříkové v původním znění

Společnost je dlouhodobě rozštěpená a zpolitizování koronaviru to jen prohloubilo. Krásným příkladem toho je očkování proti onemocnění covid 19, které vláda využívá k rozdělování lidí na dvě kategorie a neštítí se do toho také zatahovat děti. Dalším příkladem je cenzura, kdy jsou lidi udáváni a trestáni za vlastní názor. Lze to řešit. Lidé nevolte politiky, kteří pošlapávají vaše ústavní práva. Sledujte, co doposud prosazovali, čtěte bedlivě program politických stran a hlavně přijďte k volbám.

Vyjádření Petra Sehnoutky

Jde o nepravdivou informaci. Lidé v Česku nejsou trestáni za politický nebo vlastní názor. Vláda nic takového nevymyslela. Lidé jsou trestáni za výhružky, urážky, nepravdivé výroky na účet jiných a sympatie k extremismu. Soudy potrestaly například schvalování teroristického útoku v komentáři na webu nebo nenávistný výrok k žákům ZŠ Plynární jako sympatie k hnutí potlačujícímu práva a svobody lidí. Konkrétně tento soud jasně i odůvodnil, kde končí svoboda slova a co už jsou projevy náklonnosti k extremismu. Nešlo ale o trestání za názor, ale za sympatie s extremisty, teroristy.

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio