Stížnost posluchače P. Uhrina k vystoupení pana M. Kollera ve zpravodajství dne 18. 3. 2022 na stanici ČRo Radiožurnál a ČRo Plus (duben 2022)

27. duben 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 4. 2022.

Text stížnosti

Vážená rado,

nepovažuji omluvu za neprofesionální rozhovor s Martinem Kollerem za dostatečnou. Požaduji propuštění moderátorky a odvolání ředitele ČRo. Český rozhlas svou neprofesionalitu dopustil to, že je tento rozhovor jeden z nejúspěšnějších a nejšílenějších na celé desinformační scéně, která veřejně podporuje invazi na Ukrajinu.

Tímto absolutně degradoval a pošpinil své renomé. Neboť přeci, "když to říkají v českém rozhlase, tak to musí být pravda". Moderátorka nedostatečné oponovala a nedostatečně, neprofesionálně nevyvrátila zjevně záměrně publikované lži. Dala prostor pro absolutní monolog pravděpodobnému agentovi KGB z Kremlu. Toto se absolutně nemůže schovat za žádnou snahu o vyvážené zpravodajství. Celý obsah rozhovoru lze klasifikovat jako trestný čin. Český rozhlas nikdy neměl dopustit, aby se něco takového objevilo v živém vysílání a už vůbec ne to, aby byl tento rozhovor oslavován celou desinformační scénou. Prosím vyvoďte důsledky a dožeňte autora monologu před soud.

S pozdravem Pavel Uhrin


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Uhrine,

radní Českého rozhlasu si prostudovali Vaši stížnost, která nebyla ojedinělá. K našemu vyjádření připojujeme stanovisko zástupců zpravodajství Českého rozhlasu a jeho oddělení právních služeb. Rada Českého rozhlasu ho považuje za vyčerpávající.

Chtěli bychom upozornit, že radní Českého rozhlasu tuto záležitost projednávali na své veřejné schůzi 28. března 2022. K vysvětlení si pozvali rovněž zástupce vedení Českého rozhlasu, konkrétně ředitele Zpravodajství Ondřeje Suchana (lze poslechnout od 12. minuty zde: https://rada.rozhlas.cz/zapis-z-3-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-28-3-2022-8712571#player=on). Kvitujeme, že Český rozhlas uznal svoje pochybení, a to hlavně v práci editorské a moderátorské. Připomínáme ale, že Český rozhlas je povinen dodržovat zákon o Českém rozhlase a kodex Českého rozhlasu, konkrétně v pasážích hovořících o dostatečné pluralitě názorů ve vysílání.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Rada Českého rozhlasu postoupila Českému rozhlasu k vyjádření stížnost šesti osob, jejichž předmět je shodný, z tohoto důvodu byly postoupeny společně a Český rozhlas k nim tímto poskytuje toto souhrnné vyjádření. Předmětem všech stížností osob výše uvedených je rozhovor s vojenským analytikem M. Kollerem, který byl vysílán dne 18. 3. 2022 na stanici Český rozhlas Radiožurnál a Český rozhlas Plus.

Na úvod je třeba uvést, že k této záležitosti poskytl vyjádření pověřený ředitel zpravodajství Ondřej Suchan dne 28. 3. 2022 na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu. Na toto vyjádření si dovolujeme odkázat, a to i s ohledem na to, že všechny stížnosti byly podány ještě před výše uvedeným veřejným zasedání Rady Českého rozhlasu, kde jedním z bodů jednání bylo právě vyjádření pověřeného ředitele zpravodajství k této věci.

Shrnujeme, že vedení zpravodajství Českého rozhlasu přijalo plnou odpovědnost za tuto záležitost, což také řada stěžovatelů ocenila, a přijalo nápravná opatření, nicméně některé stížnosti nastolují specifické otázky či požadavky, ke kterým si dovolujeme poskytnout následující vyjádření.

  1. K prostoru představitelům „extremistických“ názorů ve vysílání.

ČRo nepodporuje extremismus v žádné jeho formě a ctí základní zásady naší demoratické a pluralitní společnosti, jak mu ostatně předepisuje Kodex Českého rozhlasu. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v demokratické společnosti, mohou se názory na jednotlivá témata významně lišit.  Některé názory také mohou připadat určité části společnosti názorově vyhraněné či příliš kritické a někteří jedinci je mohou považovat za dokonce extrémní, avšak Český rozhlas je přesvědčen, že jako veřejnoprávní rozhlasový vysílatel je povinen veškerá omezení práva na svobodu projevu vykládat a uplatňovat s maximálním respektem k tomuto právu a přistupovat k němu pouze ve zvláštních a odůvodněných případech.

  1. K pozvání M. Kollera: „Kdo a na jakém základě pozval analytika M. Kollera?“

Na obdobnou otázku odpovídal Český rozhlas v rámci vyřízení žádosti podané dle zákona o svobodném přístupu k informacím a dovolujeme si tedy odkázat na tuto odpověď zveřeněnou na internetových stránkách Českého rozhlasu zde: https://informace.rozhlas.cz/pravo-na-informace-7754007.

  1. K žádosti o stažení příspěvku s M.Kollerem z webu ČRo ve znění: „V ČRo nevystoupil poprvé: https://www.mujrozhlas.cz/host-lucie-vyborne/vojensky-analytik-martin-koller-o-ukrajine-jde-o-boj-zajmovych-skupin-moskve Dovoluji si Vás proto požádat o stažení tohoto pořadu z webu ČRo.“

Rozhovor je veden v souladu se zákonem o Českém rozhlasu a Kodexem Českého rozhlasu, žádným způsobem tyto dvě normy neporušuje, a Český rozhlas tedy nevidí důvod pro stažení tohoto rozhovoru z webu. V této souvislosti je třeba poukázat i na právo veřejnosti na vyhledávání informací, které je Český rozhlas rovněž povinen šetřit, neboť mazáním historických příspěvků de facto dochází ke zkreslení historie. Jak je výše uvedeno, Český rozhlas přistupuje k omezení prezentace názorů ve svém vysílání s pečlivou rozvahou a s maximálním respektem k základnímu právu na svobodu projevu. V tomto případě pak opět k odstraňování jakýchkoliv příspěvků ze svých internetových stránek přistupuje rovněž pouze výjimečně a s respektem k právu veřejnosti na vyhledávání informací.

  1. K pravidlům uvádění dodatečných informací o agentech StB: „Dovoluji si Vás požádat o to, abyste ve spolupráci s generálním ředitelem ČRO projednali tato jednoduchá pravidla:
  • V pořadech Českém rozhlase již nebudou vystupovat agenti StB a další spolupracovníci StB
  • V případě, že bude z důvodů „hodných zvláštního zřetele“ nutné z pohledu zodpovědného redaktora a odborného sekčního ředitele, aby bylo porušeno pravidlo č. 1 je nutné, aby příslušný redaktor ČRo vystoupení agenta STB vždy povinně uváděl slovy: „Nyní promluví Agent StB vedený pod číslem XYZ, který s StB spolupracoval ode dne XX YY ZZZZ.“

Uvedení výše uvedené informace je vyhodnocováno individuálně, a pokud je její uvedení relevantní vzhledem k obsahu daného příspěvku, pak Český rozhlas tuto informaci uvádí.

Zpravodajství ČRo
Oddělení právních služeb ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio