Stížnost posluchače ohledně vypínání středovlnného vysílání ČRo (březen 2022)

29. březen 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 3. 2022.

Text stížnosti
viz příloha

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

radní Českého rozhlasu Vám děkují za podnět, který nám byl postoupen Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. V souvislosti s ukončením vysílání na středních vlnách nebyl ojedinělý.

Na Vaši stížnost již měl reagovat generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, a to dopisem z 22. prosince 2021. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi. Radní Českého rozhlasu se s obsahem ztotožňují.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio