Stížnost posluchače K. Fajmona ohledně zveřejnění podcastu Matematika zločinu (září 2019)

25. září 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 9. 2019.

Text stížnosti

Vážená Rado,
obracím se na Vás s následujícím podnětem. Po velmi dlouhých peripetiích Český rozhlas slíbil zveřejnit podcast Matematika zločinu, který byl hotoven už v prosinci 2018. Český rozhlas na jeho výrobu vynaložil kolem 240 000 Kč, jak uvedl Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na letošním dubnovém zasedání Rady Českého rozhlasu. Generální ředitel na témže zasedání dále řekl, že pořad odvysílá, pokud autorky opraví problematické pasáže a seriál bude v souladu s Etickým kodexem Českého rozhlasu viz. https://rada.rozhlas.cz/zapis-z-4-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-24-4-2019-7902621 čas 1 hod, 6 min a 55 vteřin. . S nalezením podcastu jsem však měl velké problémy. Web rozhlasu mi po zadání klíčových slov seriál nenašel, viz. https://hledani.rozhlas.cz/?query=%22Matematika+zlo%C4%8Dinu%22 Zkusil jsem ho tedy najít přes Iradio (audioarchiv ČRo, do něhož se umísťují odvysílané i neodvysílané pořady), ovšem marně, viz.: https://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?query=%22Matematika+zlo%C4%8Dinu%22&reader=true&porad%5B%5D=&zobrazNevysilane=0 Matematiku zločinu jsem neobjevil ani v podcastových aplikacích, do kterých rozhlas zveřejňuje své pořady. Ani Google mi pořad nedokázal nalézt. Když jsem ho konečně objevil, dozvěděl jsem se, že na začátku každé epizody je upozornění, že pořad odpovídá Etickému kodexu Českého rozhlasu. Protože znám první verzi, úprav jsem si samozřejmě všiml. Z pátého dílu například zmizela nahrávka týkající se soudkyně Šperlichové. K této nahrávce Jan Motal v posudku, který si nechal vypracovat Nadační fond nezávislé žurnalistiky a který projekt spolufinancoval, píše: "Autorky používají materiály, jejichž zdroj neuveřejňují (jde především o nahrávky od soudu, zvláště tajnou nahrávku od soudu z případu z Uherského Hradiště). Domnívám se, že ve vztahu k 21.11 na to mají právo. Nicméně neuvedení zdroje nekomentují. V tomto smyslu považuji za vhodné doplnit pořad informací o tom, jak nahrávku získaly. V případě, že by mohly dostat zdroj těchto nahrávek do osobní tísně, bylo by vhodné, aby doplnily pořad o informaci o tomto. To je důležité i proto, aby vyvrátily případné pochyby o tom, že využily zdroje, jež jsou součástí nějaké zákulisní kampaně nebo boje o moc v soudnictví. Posluchač se v pořadu nedozví, že nahrávka ze soudní síně, kdy soudkyně nadává, se např. již objevila dříve na veřejnosti a byla i předmětem jednání Ústavního soudu.12 Tyto vady je potřeba odstranit." https://www.google.com/search?ei=635QXeuSLpCGhbIP45KWYA&q=matematika+zlo%C4%8Dinu+nada%C4%8Dn%C3%AD+fond+nez%C3%A1visl%C3%A9+t%C5%BEurnalistiky&oq=matematika+zlo%C4%8Dinu+nada%C4%8Dn%C3%AD+fond+nez%C3%A1visl%C3%A9+t%C5%BEurnalistiky&gs_l=psy-ab.3...3835.6025..6340...0.0..0.192.3117.0j19......0....1..gws-wiz.......0i71.oGFeRYDeRac&ved=0ahUKEwirtKOl2PvjAhUQQ0EAHWOJBQwQ4dUDCAo&uact=5 V prohlášení Českého rozhlasu se uvádí: "Nadační fond nezávislé žurnalistiky si nechal zpracovat posudek pořadu od docenta Jana Motala z Katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. V části týkající se kodexu autor píše: „…pořad neporušuje ustanovení kodexu ČRo, která upravují nástroje využívané při investigativní žurnalistice, a to až na výhrady ke zdůvodnění anonymizace a původu zdrojů (tedy bylo by vhodné přidání nebo dodatečné uvedení informace o původu informace nebo nebezpečí hrozícímu některému z respondentům). Takové vady jde snadno napravit a nelze je brát jako absolutní překážky pro odvysílání celku.“ Autorovy výhrady míří úplně stejným směrem jako výhrady ČRo Plus (anonymní zdroje, anonymní nahrávky). Posouzení vedení Zpravodajství Českého rozhlasu je jen poněkud přísnější – což plyne z každodenní praxe hodnocení pořadů a jejich souladu s kodexem, a to včetně investigativních pořadů (Český rozhlas nemůže měřit dvojím metrem). ČRo nijak nezpochybňuje, že informace obsažené v díle jsou zajímavé, společensky důležité a že seriál pojednává o věcech veřejného zájmu. To ovšem neznamená, že takové pořady jsou vyvázány z povinnosti, které upravují zákony a předpisy, kterými se ČRo musí řídit. I na takové pořady je třeba uplatňovat příslušná ustanovení Kodexu ČRo, jak ostatně Jan Motal ve svém posudku činí." https://informace.rozhlas.cz/cesky-rozhlas-cti-objektivitu-a-nestrannost-podcast-matematika-zlocinu-tak-8027670 V této souvislosti mne napadá několik otázek: 1. Proč Český rozhlas ve verzi, která odpovídá Etickému kodexu, nahrávku nadávající soudkyně nezveřejnil s uplatněnými doporučeními Jana Motala? 2. Prosím o vysvětlení, co znamená: "Posouzení vedení Zpravodajství Českého rozhlasu je jen poněkud přísnější – což plyne z každodenní praxe hodnocení pořadů a jejich souladu s kodexem, a to včetně investigativních pořadů (Český rozhlas nemůže měřit dvojím metrem)."? Jak tyto nekonkrétní věty souvisejí s nezveřejněním nahrávky s nadávající soudkyní a v čem konkrétně se vedení zpravodajství názorově rozchází s Janem Motalem? 3. Když "ČRo nijak nezpochybňuje, že informace obsažené v díle jsou zajímavé, společensky důležité a že seriál pojednává o věcech veřejného zájmu.", proč je tedy seriál na webu Českého rozhlasu téměř nedohledatelný? 4. Počíná si Český rozhlas jako dobrý hospodář, když na výrobu seriálu vynaloží kolem 240 000 Kč z koncesionářských poplatků a pak jej posluchačům ani nenabídne ve snadno nalezitelné podobě a ani ho neodvysílá? 5. Proč Generální ředitel dosud nesplnil to, co slíbil? Připomínám opět ono dubnové zasedání, na němž sdělil, že Matematiku zločinu chce odvysílat, pokud autorky opraví problematické pasáže a pořad bude v souladu s Etickým kodexem Českého rozhlasu. Autorky pořad upravily podle požadavků, jak se uvádí v tiskovém prohlášení, a pořad je v souladu s Etickým kodexem Českého rozhlasu? Šéfredaktor Petr Šabata sice uvedl, že podle něho je seriál velmi komplikovaný, že kdyby někdo slyšel třeba jen třetí díl, neorientoval by se v ději. Autorky však neustále v každém díle shrnují fakta, nebo uvádějí posluchače do kontextu připomínáním důležitých informací z předchozích částí. Pokud by měl rozhlas postupovat u všech seriálů Petrem Šabatou uvedeným způsobem, neodvysílal by téměř žádný dramatický seriál a ani četbu na pokračování. Na závěr bych ještě rád připomenul, že pořad vyhrál 1. místo v kategorii dokument na letošním mezinárodním festivalu Prix Bohemia Radio a získal i další ocenění Podcast roku a že mne coby koncesionáře velmi mrzí a svým způsobem i uráží, že oceněné a rozhlasem částečně zaplacené dílo z koncesionářských poplatků, navíc opravené podle požadavků Českého rozhlasu se dosud nemohlo důstojně objevit ve vysílání Českého rozhlasu i na jeho stránkách. Děkuji Vám za odpověď.
S pozdravem, Kamil Fajmon

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Fajmone,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za další obsáhlý podnět, týkající se projektu Matematika zločinu. Opět jsme požádali o reakci vedení Českého rozhlasu.

Považujeme ji za natolik vyčerpávající, že k ní nepřipojujeme žádný dovětek. Věřím, vážený pane Fajmone, že Vás také uspokojí a že si Matematiku zločinu můžete vyhledat bez problémů.

S přáním, abyste i nadále zůstal posluchačem rozhlasu veřejné služby, a s pozdravem,

Jiří Vejvoda
místopředseda Rady Českého rozhlasu


Vyjádření vedení ČRo

Podcast matematiku zločinu je stabilně dostupný na webové stránce podcast.cz, kde je vytažen mezi tři nejvýznamnější podcasty společně s Vinohradskou 12 a pořadem Buchty. Stránka podcast.cz je hlavní stránkou Českého rozhlasu, kde se podcastům věnujeme.

Podcast Matematiku zločinu jsme také po určitou dobu podpořili umístěním na hlavní stránce Českého rozhlasu rozhlas.cz a tematických stránkách. 

Český rozhlas každý den napublikuje na své webové stránky desítky audio pořadů a nelze tak jeden konkrétní podcast držet na hlavní stránce rozhlas.cz delší dobu než několik dní.

Adresa portálu podcastů: www.podcast.cz  

Adresa podcastu Matematika zločinu: https://temata.rozhlas.cz/matematika-zlocinu-8028933

To, že podcast nebyl dostupný ve vyhledávání audio záznamů pořadů byl technický problém, protože se počítá s hledáním standardních pořadů, které mají vazbu na konkrétní stanici ČRo. Zde děkujeme za upozornění.

K dalším poznámkám pana Fajmona uvádíme:

Byť byla nahrávka soudkyně Šperlichové zveřejněna a jednal o ní Ústavní soud (v jiné věci), což tedy autorky neuvádějí ani ve své verzi Matematika zločinu, stále je to nahrávka, jejíž původ není znám. Snažili jsme se to autorkám vysvětlit na jednání už v únoru. Její zveřejnění je mimořádný novinářský postup, který by měl být ospravedlněn veřejným zájmem. Tady ovšem takový veřejný zájem chybí – nahrávka v případu jen ilustruje osobu soudkyně, která už se ale dostatečně představila svým jednáním, chováním a vystupováním v jiných částech stejného dílu Matematiky zločinu. Proto je posouzení vedení Zpravodajství přísnější než názor docenta Motala.

K rozhodnutí, že pořad Matematika zločinu zveřejní Český rozhlas jako podcast jen dodáváme, že taková byla i původní domluva s autorkami. O tom jsme je na společné schůzce, jíž se kromě jiných zúčastnil i Josef Šlerka za NFNŽ, který projekt spolufinancoval, informovali. Svým způsobem toto naše rozhodnutí podpořil i posudek pana docenta Motala, který mimo jiné uvádí: „Pořad díky svojí hybridní formě poněkud selhává v kontextové dimenzi. To je ovšem obecný problém žánru true crime documentary a potýkají se s tím i ostatní pořady, kterým je vytýkána jednostrannost podání.18 Problematika soudního znalectví, jak už jsem výše doložil, je široké celospolečenské téma se svojí historií a mnohé z materiálů nebo událostí, o nichž autorky v pořadu referují, se již objevily na veřejnosti a byly diskutovány. Autorky nicméně tento kontext pomíjí ve prospěch synekdochického kompozičního principu. To je dramaturgická volba, s níž lze polemizovat. Jsem toho názoru, že autorky se měly rozhodnout, zda točí spíše žánr umělecko-dokumentární („detektivka“) nebo investigativní, a tomu přizpůsobit kompozici – v prvním případě by to znamenalo zaměřit se výhradně na příběh některé z kauz, v druhém potom více zobrazit kontext kontroverzí ohledně soudního znalectví.“

A ještě dodatek k závěru stížnosti, kde pan Fajmon připomíná, že pořad vyhrál 1. místo v kategorii dokument na letošním mezinárodním festivalu Prix Bohemia Radio a získal i další ocenění Podcast roku. Na pořady, které se zúčastní těchto a podobných soutěží se nevztahují ustanovení Kodexu ČRo. A naše připomínky se netýkaly velmi dobrého formálního zpracování tématu.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio