Stížnost posluchače K. Fajmona ohledně výroby rozhlasových her pro mládež (březen 2019)

27. březen 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 3. 2019.

Text stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu, dne 27. 1. 2019 jsem se na Radu Českého rozhlasu obrátil s následujícím podnětem:
"Dobrý den,V Etickém kodexu Českého rozhlasu se píše:„3.2 Český rozhlas nabízí dětským posluchačům především zprostředkování tradice české i světové pohádky, rozhlasové hry pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací a výchovné pořady. Přispívá rovněž ke kulturní orientaci a popularizaci sportu mezi dětmi a dospívajícími. Za důležitý závazek v této oblasti považuje vytváření podmínek pro rozvinutí původní tvorby adresované dětem a mládeži. Tento závazek je umocněn vědomím, že Český rozhlas je v tuzemsku hlavním a prakticky jediným stálým producentem rozhlasové tvorby pro děti a mládež.“V Zákonu o Českém rozhlase (484/1991 sb.) se v druhém paragrafu uvádí:„(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejménae) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.“Z Dvojky v novém schématu zmizela rozhlasová hra pro mládež, která se vysílala v cyklu Rozhlasová hra pro celou rodinu. Dvojka byla jediným výrobcem rozhlasových her pro děti a mládež. Rozhlasové hry pro mládež se sice vysílají na Rádiu Junior, ovšem tato stanice má velmi malý rozpočet na výrobu rozhlasových her, tudíž nové rozhlasové hry nevytváří. Jakým způsobem bude zajištěno, aby vznikaly nové hry pro děti a mládež a jakým způsobem se bude podporovat na Rádiu Junior původní rozhlasová dramatická tvorba? S pozdravem,Kamil Fajmon"Z Vyjádření Ondřeje Nováčka, které mi Rada napsala, vyplynulo, že Rádio Junior vysílá hry 4x týdně. Ondřej Nováček zároveň nepotvrdil, že by mohlo Rádio Junior vznik rozhlasových her ze svého rozpočtu hradit. Dále cituji z vyjádření úvodní větu:"rozhlasová hra pro děti a mládež zůstává nedílnou součástí vysílání Českého rozhlasu Dvojky."Dne 28. 2. jsem se obrátil na Ombudsmana Českého rozhlasu s následujícím:"Dobrý den,obrátil jsem se na Radu Českého rozhlasu s dotazem ohledně budoucnosti premiérových her pro mládež. Dostal jsem následující odpověď:

https://rada.rozhlas.cz/dotaz-posluchace-k-fajmona-na-rozhlasove-hry-pro-mladez-unor-2019-7786209

AVzhledem k tomu, že Rada ČRo nesmí zasahovat do programu, píšu Vám nyní toto:V nedělním čase ve 13:00 se objevovaly tradiční pohádky, je to leta letoucí zažitý formát a posluchači jsou přes mnoho generací tak navyklí. Když se spojí pohádky a hry pro mládež do jednoho času, jakým způsobem bude dramaturgicky zajištěno, aby posluchači Dvojky, kteří chtějí poslouchat pohádku, věděli, kdy pohádka běží, a naopak posluchači, kteří chtějí poslouchat hru pro mládež, tušili, kdy si ji mají na Dvojce pustit? Nechce se mi věřit, že posluchači mají být neustále vystavováni experimentu pokus - omyl. Hry pro mládež a pohádky jsou dva rozdílné žánry, takže jediné, co by se v případě pokusu a omylu stalo, by byl nárůst oprávněných stížností od posluchačů, kteří mají na pohádky a hry pro mládež logicky rozdílné preference. S pozdravem,Kamil Fajmon"Dne 6. 3. 2019 jsem dostal takovouto odpověď:"Vážený pane Fajmone, Váš dotaz jsem konzultoval s vedoucí Programu Dvojky. Podle jejího vyjádření bude sobotní čas na Dvojce od 13 hodin určen rozhlasovým hrám ze zlatého fondu rozhlasové dramatiky. Nedělní čas pak bude vyhrazen především tradičním pohádkám a není vyloučeno, že se v něm čas oč času objeví i rozhlasová hra určená mladému posluchači. Od poloviny března se vrátí rozhlasové hry i do tradičního nedělního večerního času od 20 hodin. Zde bude prostor pro náročnější rozhlasové slovesné realizace včetně například dokumentárních seriálů. Váš dotaz, jakým způsobem bude dramaturgicky zajištěno, aby posluchači Dvojky, kteří chtějí poslouchat pohádku, věděli, kdy pohádka běží, lze zodpovědět odkazem na nahlédnutí do programu Dvojky buď v Týdeníku Rozhlas, nebo na webových stránkách Českého rozhlasu.Samozřejmě se může stát, že tento dramaturgický model rozdělení rozhlasových dramatických děl se setká s kritickými reakcemi posluchačů. V tom případě bude mou povinností upozornit vedení Dvojky na tento problém a eventuálně navrhnout jeho řešení. Ale to je dnes předčasné. Dovolte ještě poznámku k Vašemu názoru, že posluchači jsou vystavováni experimentům pokus - omyl. Nepokládám jej za spravedlivý. Programové formátování je specifická disciplína, kterou bych na základě svých zkušeností přirovnal k tvorbě edic ve vydavatelstvích. Obsah jednotlivých pořadů a volbu jejich moderátorů bych pak přirovnal k výběru konkrétních knižních titulů. Je to alchymie s nejistým výsledkem. Mohu Vám doložit řadu příkladů, kdy knižní titul, posléze velmi úspěšný, narážel na odmítání i velmi renomovaných editorů a šéfredaktorů. Příkladem může být legendární příběh mnohokrát odmítané knihy o mladém čaroději Harry Potterovi nebo knihy pojednávající o okrajových milostných praktikách, z níž se posléze stal světový hit Padesát odstínů šedi. Stejně to platí i naopak: knih, které měly být jasnými bestsellery, si čtenáři sotva povšimli. A podobné je to s rozhlasem nebo televizí. Proto bych nebyl v hodnocení programových změn tak příkrý. S pozdravemPhDr. Milan Pokorný, Ph.D. ombudsman"Vím, že Rada Českého rozhlasu nemůže zasahovat do programu jednotlivých stanic, mé dotazy však spočívají v něčem jiném: 1. Kde je tedy pravda? Programový ředitel Ondřej Nováček píše, že hry pro děti a mládež se budou na Dvojce vysílat, Ombudsman mi pro změnu po konzultacích píše, že není vyloučeno, že se budou vysílat, což poněkud neodpovídá příslibu Ondřeje Nováčka - není vyloučeno znamená buď a nebo. Znovu připomínám uvedené citace z Etického kodexu a Zákona o Českém rozhlase. 2. raději se ptám znovu, jakým způsobem Český rozhlas zajistí vznik nových her pro děti a mládež, aby se vyhnul pouhému reprízování starších titulů, což by nutně vedlo k postupnému úpadku rozhlasových her pro děti a mládež.Děkuji za odpověď.

S pozdravem,Kamil Fajmon

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Fajmone, 

děkuji Vám za další z Vašich podnětů. Pokud mu Rada ČRo správně rozumí, týká se možného nesouladu mezi konstatováními, které Vám zaslali programový ředitel O. Nováček a ombudsman ČRo M. Pokorný.
Rada ČRo nechce být vykladačem/intepretem těchto písemných výroků. Jejím úkolem, vyplývajícím z dokumentů, které ve svých podnětech obsáhle citujete, je sledovat, zda ve vysílání nejsou etické a zákonné zásady porušovány například tím, že by některá dramaturgická složka byla zásadně opomíjena. Toto budeme průběžně monitorovat a v případě potřeby oslovíme vedení ČRo, aby poskytlo vysvětlení či zjednalo nápravu.  

Proto navrhuji, abyste se s aktuální otázkou, co je tedy pravda, obrátil na oba výše zmíněné představitele ČRo. 

S pozdravem, jménem Rady ČRo 

Hana Dohnálková,
předsedkyně rady ČRo

autor: kob
Spustit audio