Dotaz posluchače K. Fajmona na rozhlasové hry pro mládež (únor 2019)

27. únor 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 2. 2019.

Text dotazu

Dobrý den,V Etickém kodexu Českého rozhlasu se píše:„3.2 Český rozhlas nabízí dětským posluchačům především zprostředkování tradice české i světové pohádky, rozhlasové hry pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací a výchovné pořady. Přispívá rovněž ke kulturní orientaci a popularizaci sportu mezi dětmi a dospívajícími. Za důležitý závazek v této oblasti považuje vytváření podmínek pro rozvinutí původní tvorby adresované dětem a mládeži. Tento závazek je umocněn vědomím, že Český rozhlas je v tuzemsku hlavním a prakticky jediným stálým producentem rozhlasové tvorby pro děti a mládež.“V Zákonu o Českém rozhlase (484/1991 sb.) se v druhém paragrafu uvádí:„(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejménae) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.“Z Dvojky v novém schématu zmizela rozhlasová hra pro mládež, která se vysílala v cyklu Rozhlasová hra pro celou rodinu. Dvojka byla jediným výrobcem rozhlasových her pro děti a mládež. Rozhlasové hry pro mládež se sice vysílají na Rádiu Junior, ovšem tato stanice má velmi malý rozpočet na výrobu rozhlasových her, tudíž nové rozhlasové hry nevytváří. Jakým způsobem bude zajištěno, aby vznikaly nové hry pro děti a mládež a jakým způsobem se bude podporovat na Rádiu Junior původní rozhlasová dramatická tvorba? S pozdravem,Kamil Fajmon

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Fajmone,

děkuji Vám za zájem o vysílání Českého rozhlasu a za Váš podnět. Požádali jsme o vyjádření příslušné zástupce vedení ČRo. S jejich textem vyjadřujeme souhlas a dovolujeme si Vám jej poskytnout v příloze k tomuto dopisu.

S úctou, jménem Rady ČRo

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

rozhlasová hra pro děti a mládež zůstává nedílnou součástí vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Doposud byla rozhlasová hra rozdělena do dvou časů – v sobotu ve 14:00 Rozhlasová hra pro celou rodinu a v neděli ve 20:00 standardní rozhlasová hra. Obě řady byly poměrně finančně náročně, a proto vykazovaly vysokou reprízovost a překryvy např. s ČRo Vltava. Proto bylo rozhodnuto o spojení do jednoho času, nutno dodat toho tradičnějšího v sobotu ve 14 hodin, a soustředění většího množství premiér výrazných titulů vyhledávaných posluchači Dvojky. Hry pro mládež se stanou součástí toho nejtradičnějšího času vyhrazeného pro děti na ČRo Dvojka, tedy neděle 13-14. Na rok 2019 připravujeme 12 premiérových her (pohádky, pohádkové příběhy, dobrodružné hry). Zároveň připravujeme pro ČRo Dvojka v koprodukci dvoudílný muzikál na vánoční období. Počet premiér se oproti roku 2018 nemění. Namátkou mohu z dramaturgického plánu doporučit následující tituly:

Jiří Ondra: Fantom betonového smradu - původní rozhlasový komiks o dětech z okraje města, kde se vlivný muž snaží vybudovat z dětského hřiště parkoviště,
Michael Hoeye: Čas ani myš nezastaví - dramatizace knihy - úsměvná americká fantasy o obstarožním myšákovi-hodináři, který se pro lásku pouští do boje s „mafií“,
Adam Svozil, Kristýna Kosová - zatím bez názvu - autorská hra současných mladých tvůrců, kteří se mj. orientují na hry pro děti a mládež a na témata, která tato cílová skupina řeší.

Literárně dramatická tvorba pro děti je jednou z nejdůležitějších součástí vysílání Rádia Junior, ať už se jedná o tvorbu určenou dětem předškolního věku či věku školního. Rádio Junior klade důraz na rozvíjení fantazie a obrazotvornosti svých posluchačů, jejich rozvoj z hlediska jazykového i z hlediska všeobecného přehledu. Literární a literárně dramatická tvorba proto má a bude mít v jeho vysílání zásadní prostor. Pohádky (malé i velké) se objevují v nabídce programu několikrát denně, stejně tak, jako četba na pokračování. Letos bude vyrobeno a odvysíláno nejméně 70 premiérových dílů. Rozhlasová hra má své místo ve vysílání Rádia Junior hned čtyřikrát týdně, a to v sobotu a neděli vždy v 10.00, resp. 14.00 hodin. V souladu s autorskými právy je možné dílo vždy poslechnout ještě v omezené době on demand. Kromě zmíněných formátů se ve vysílání premiérově objevují ještě další, kratší segmenty (Z deníku spolužačky Vokurkové), které se snaží k literární či literárně dramatické tvorbě přivést posluchače bez dosavadní zkušenosti s formátem delším. Soutěže dlouhodobějšího charakteru, které posluchače provází vždy několik týdnů či měsíců, mají také vždy dramatický tvar, konkrétní úkol či údaj je zašifrován uvnitř dramatického příběhu. Tak tomu bude i v případě letošní velké letní soutěže. O existenci rozhlasové hry obecně se mluví i v propagačním představení Rádia Junior: Jak (ne)dělat rádio, kde si dětští diváci mohou natáčení rozhlasové hry dokonce sami vyzkoušet. Na rok 2020 plánuje Rádio Junior velkou literární soutěž, která provede posluchače jednotlivými rozhlasovými literárně dramatickými formáty a nabídne jim možnost stát se jejich tvůrci.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu

autor: kob
Spustit audio